Cała treść

Otwarcie pierwszego konkursu w ramach ERA-NET Transport III

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju poinformowało o otwarciu pierwszego konkursu na międzynarodowe projekty badawcze w ramach programuERA-NET Transport III.
Tematyka konkursu Future Travelling skupia się na zapewnieniu kompleksowych rozwiązań dla ekologicznych, bezpiecznych, wygodnych i zintegrowanych systemów transportowych. Konkurs obejmuje dwa obszary tematyczne:

  • Future Vehicle Technologies (związany z tematyką alternatywnych źródeł zasilania);
  • Traveller of the Future (dotyczący zagadnień społecznych, nowych technologii oraz organizacji transportu).

Najważniejsze informacje:

  • alokacja środków ze strony NCBR to 1,5 mln EUR;
  • konkurs jest kierowany do międzynarodowych konsorcjów badawczych;
  • konsorcja muszą składać się przynajmniej z dwóch jednostek pochodzących z dwóch różnych krajów biorących udział w konkursie (żaden z krajów nie może finansować więcej niż 70% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu);
  • termin składania anglojęzycznych wniosków za pomocą systemu EPSS upływa 4 listopada 2013 r. o godz. 17:00 czasu środkowoeuropejskiego;
  • maksymalny okres realizacji projektu to 36 miesięcy.

Więcej informacji na temat konkursu tutaj.

(Źródło: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju)