Cała treść

Aktualizacja listy rankingowej dla konkursu działania 6.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T

Aktualizacja listy rankingowej dla konkursu działania 6.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T uwzględniła zmiany poziomu dofinansowania projektów powstałe w wyniku podpisania umów o dofinansowanie, aneksów do umów o dofinansowanie oraz realnych wartości dofinansowania wykazanych na podstawie rozliczenia końcowego projektów.Aktualizacja uwzględniła również nową wartość alokacji FS na projekty konkursowe w działaniu 6.1 – w kwocie 1 233 000 000,00 PLN oraz przeniesienie niezakontraktowanej alokacji w projektach konkursowych na projekty indywidualne działania 6.1 – w kwocie 110 730 000,00 PLN. Szczegółowe informacje tutaj.

(Źródło: CUPT)