Cała treść

Tramwaj na warszawski Tarchomin – wniosek już złożony

Przybliża się termin rozpoczęcia budowy kolejnego odcinka linii tramwajowej na  warszawski Tarchomin. Zarząd Transportu Miejskiego złożył wniosek o wydanie zezwolenia na realizację inwestycji do pętli Mehoffera i uzgodnił harmonogram dalszych prac.
24 maja br. Zarząd Transportu Miejskiego uzyskał nową decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla linii tramwajowej na Tarchomin. 20 czerwca br. w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego został złożony wniosek o wydanie decyzji ZRID (czyli zezwolenia na realizację inwestycji drogowej) dla budowy odcinka linii tramwajowej od mostu Marii Skłodowskiej-Curie do pętli tramwajowej przy ul. Mehoffera. ZTM uzgodnił również harmonogram realizacji inwestycji ze spółką Tramwaje Warszawskie.
Do lipca br. zostanie przygotowana dokumentacja przetargowa. Na początku lipca ZTM podpisze z Tramwajami Warszawskimi porozumienie dotyczące realizacji inwestycji, a spółka ogłosi przetarg na budowę odcinka linii na Tarchomin.
W połowie lipca do Tramwajów Warszawskich zostanie przekazana kompletna dokumentacja projektowa.
Decyzja ZRID powinna zostać uzyskana pod koniec sierpnia, a we wrześniu prawdopodobnie zostanie rozstrzygnięty przetarg i podpisana umowa z wykonawcą.
Budowa najprawdopodobniej zakończy się we wrześniu przyszłego roku. W październiku 2014 roku nowy odcinek uzyska pozwolenie na użytkowanie i wtedy linia numer 2 pojedzie z Młocin do pętli Mehoffera.

(Źródło: Zarząd Transportu Miejskiego m.st. Warszawy)