Cała treść

IV konferencja projektu THE ISSUE – Warszawa 2013

W dniach 3-5 lipca 2013 r. w Warszawie, odbędzie się IV Konferencja w ramach projektu THE ISSUE (Transport, Health, Environment. Intelligent Solutions for Sustaining Urban Economies), poświęcona zastosowaniu Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) jako narzędzia zrównoważonego rozwoju systemów transportowych.
Głównym tematem warszawskiej konferencji będzie „Joint Action Plan and Business Plan Review”. W spotkaniu, organizowanym przez partnerów z mazowieckiego klastra, w skład którego wchodzą Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie oraz firmę Intergraph Polska Sp. Z o.o., będą uczestniczyć przedstawiciele regionów europejskich reprezentujący partnerów naukowych, biznesowych oraz administracyjnych.
Konferencja została podzielona na dwie części: publiczną oraz biznesową (tylko dla partnerów projektu).
Cześć publiczna odbędzie się w dniu  3 lipca 2013 r. (środa) w godzinach od 9.00 do 14.00, a tematem głównym będzie „ITS as a Tool for the Development of Sustainable Transport Systems” – wszystkie wystąpienia będą tłumaczone symultaniczne na język polski/angielski.
Wśród zaproszonych gości znajdą się m.in.: Prof. Wojciech Suchorzewski, dr  Sławomir Heller (Heller Consult sp. z oo i HELLER Ingenieurgesellschaft mbH z Darmstadt), dr Mieczysław Reksnis (Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji), Tomás Dombi (Zarząd Transportu Miejskiego m. st. Warszawy, koordynator programu UE INVOLVE) oraz dr Artur Badya (Politechnika Warszawska). W ramach konferencji przedstawiciele University of Nottingham  z Wielkiej Brytanii przeprowadzą warsztaty „Open Source GIS as a Tool for Developing Sustainable Transport Systems”.
Konferencja odbędzie się dnia 3 lipca w godzinach 9.00-14.00 w Hotelu LORD w Warszawie (al. Krakowska 218), sala kolumnowa.
Część zamknięta, dostępna tylko dla partnerów projektu, dotyczyć będzie realizacji Wspólnego Planu Działania (Joint Action Plan – JAP) wykorzystując wiedzę zawartą
w tworzonym na potrzeby projektu Business Planie. Celem stworzenia Wspólnego Planu Działania jest m.in. określenie kluczowych zagadnień i problemów dotyczących transportu na obszarach miejskich oraz określenie metod ich rozwiązywania z wykorzystaniem innowacyjnych technologii. Wspólny plan działania to dokument, który zostanie dostarczony do Komisji Europejskiej w celu określenia obszarów problemowych na poziomie europejskim, i które powinny być zawarte w przyszłych europejskich programach finansowania Komisji. Jego celem jest ocena zasobów niezbędnych do realizacji JAP wobec prawdopodobnych możliwości finansowania.
Kolejne dwa dni podzielone zostały na sesje tematyczne, dyskusje i warsztaty.
Szczegóły dotyczące konferencji oraz wszystkie niezbędne informacje znaleźć można na stronie internetowej projektu www.theissue.eu.

(Źródło: Instytut Geodezji i Kartografii)