Cała treść

Trans Poland 2013 – bądź gotowy na zmiany

(Źródło: Lentewenc)

Rynek transportu intermodalnego rośnie systematycznie od kilku lat i obecnie żaden z branżowych graczy nie może pozostać wobec niego obojętny. Dlatego w czasie targów Trans Poland 2013 odbędą się panele dyskusyjne i prelekcje związane z jego przyszłością.
Impreza, która odbędzie się w dniach 26-28 listopada w Warszawskim Centrum Wystawienniczym EXPO XXI, jest organizowana przez firmę Lentewenc, polską spółkę-córkę ITE Group, międzynarodowego giganta targowego.
‘’Trans Poland 2013 to więcej niż zwykłe targi, to pierwsza w Polsce i tej części Europy, platforma biznesowa, zrzeszającą przedstawicieli wszystkich segmentów branży’’ – mówi Paweł Konowałek, manager Trans Poland. ‘’Właśnie dlatego, że tematykę targów opieramy o transport intermodalny, obserwujemy  duże zainteresowanie całej branży: sektora drogowego, kolejowego,  portów i terminali przeładunkowych, a także powierzchni magazynowych.’’
To co najważnejsze dla branży
Paweł Konowałek dodaje, że poprzez dobór prelegentów, którzy wywodzą się z instytucji związanych z szeroko rozumianym transportem i związanych z nim mediów, organizatorzy chcą zapewnić uczestnikom targów poszerzenie wiedzy w obszarach istotnych dla ich działalności.
27 listopada, w drugi dzień targów odbędzie się otwarte forum, którego organizatorami są miesięcznik TSL Biznes i Truck&Van. Tematy – „Technologia transportu, czyli co przyniesie rok 2014 dla transportu drogowego” oraz „Zmiany w logistyce w roku 2014”.
Głos w dyskusji zabiorą m.in.: Jerzy Różyk, kancelaria doradcza CDS Odszkodowania (odczyt „Transport to czyste ryzyko – jak właściwie ocenić ryzyko w transporcie, jak się ubezpieczyć, jak uniknąć niepotrzebnych szkód i roszczeń’); Iwona Szwed, Biuro Prawne Arena 561(„Najważniejsze aspekty prawne związane z normami czasu jazdy i pracy kierowców oraz wykonywania transportu drogowego” oraz “ITD nie takie straszne, czyli jak się przygotować do kontroli w firmie?”); Paweł Judek, kancelaria prawna Działyński i Judek („Prawo przewozowe w praktyce – jak uniknąć typowych błędów związanych z prowadzeniem działalności transportowej”) oraz Łukasz Chwalczuk, kancelaria prawna Iuridica („Najnowsze zmiany i aktualne dylematy wynikające z prawa transportowego”).
Również na drugi dzień Trans Poland 2013 planowana jest konferencja INTERMODAL 2014 – Szanse i bariery rozwoju transportu intermodalnego w Polsce . Jej organizatorami są Magazyn Transport i Komunikacja oraz Instytut Logistyki i Magazynowania.
Konferencję (jej plan może ulec niewielkim korektom) ma rozpocząć prelekcja Andrzeja Massela z Ministerstwa Transportu. Jej temat: Kierunki rozwoju i wsparcia transportu intermodalnego w polityce transportowej Państwa.
Będzie można zapoznać się również m.in. z odczytami Jakuba Majewskiego z Urzędu Transportu Kolejowego (Rozwój transportu intermodalnego w Polsce), Mirosława Antonowicza z Akademii Leona Koźmińskiego i Piotra Kazimierowskiego z Audit Rail (Co hamuje rozwój transportu intermodalnego w Polsce). Podczas tego odczytu zostaną omówione wyniki badań ankietowych wśród przewoźników kolejowych, drogowych operatorów portów morskich.
Przedstawiciel PKP – PolskieLinie Kolejowe omówi „Stan i perspektywy rozwoju infrastruktury kolejowej dla transportu intermodalnego w Polsce”, a Instytut Logistyki i Magazynowania przedstawi „Czynniki wpływające na wzrost rozwój transportu intermodalnego”.
Konferencję zakończy panel dyskusyjny z udziałem  przedstawicieli: PCC Intermodal, PKP CARGO, CTL, Lotos Kolej, Cargosped, DB, BCT, DCT, GTC, GTK.
Targi rangi międzynarodowej
Targi Trans Poland 2013, tak jak wszyskie imprezy organizowane przez spółki wchodzące w skład ITE Group, będą miały charakter business-to-bussiness. Wśród wystawców Trans Poland 2013 znajdą się: firmy działające w oparciu o zagadnienie transportu intermodalnego; firmy transportowe, spedycyjne (kolejowe, drogowe, morskie); producenci taboru transportowego; wytwórcy części i podzespołów w różnych sektorach transportu; producenci systemów transportu wewnętrznego i wyposażenia magazynów; producenci rozwiązań z zakresu ITS oraz systemów zarządzania transportem.
‘’Targi odbędą się w Warszawie, bo wszystkie spółki wchodzące w skład ITE Group, konsekwentnie trzymają się zasady, że ich imprezy odbywają się w najważniejszych, najbardziej prestiżowych ośrodkach w danym kraju’’ – mówi Paweł Konowałek. ‘’A Warszawa to przecież centrum krajowego i zagranicznego biznesu w Polsce, a przede wszystkim miejsce, gdzie przecinają się szlaki handlowe łączące Europę Zachodnią i Azję oraz akweny Morza Bałtyckiego i Adriatyku.’’
Manager podkreśla, że targi będą miały międzynarodowy charakter nie tylko z nazwy.
‘’To możliwe dzięki naszej współpracy z biurami ITE Group w Rosji, Unii Europejskiej oraz w Chinach i Turcji’’ – mówi Konowałek. ‘’Ponad połowa wystawców i odwiedzających, którzy już potwierdzili udział w targach, pochodzi z zagranicy.’’

(Źródło: Lentewenc)