Cała treść

Planowanie europejskiej trasy rowerowej

W ramach finansowanego przez UE projektu “Naviki” powstał system, który umożliwia wyznaczenie trasy rowerowej np. z Kopenhagi do Sycylii – w jednej stylistyce i we własnym języku. Z systemu można korzystać online lub za pośrednictwem bezpłatnej aplikacji, która wyszykuje poszczególne trasy rowerowe.
System ten jest realizowany w ramach Programu Inteligentna Energia dla Europy, a jego partnerem jest Climate Alliance.  Wśród licznych celów systemu znajdują się m. in. podnoszenie efektywności energetycznej oraz zmniejszenie emisji CO2 w sektorze transportu i mobilności
‘’Naviki’’ informuje swoich użytkowników o korzyściach takich jak przybliżone wykorzystanie energii czy oszczędności w stosunku do mobilności samochodu. Ponadto zarejestrowani użytkownicy mogą udokumentować własne ścieżki i łatwo uzyskać dostęp do długookresowych statystyk dotyczących aktywności rowerowej. System umożliwia władzom lokalnym zapoznanie się z potrzebami rowerzystów i słabymi stronami regionalnej infrastruktury rowerowej.
‘’Naviki’’  jest dostępny w Austrii, Belgii, Danii, Niemczech, Francji, Włoszech, Luksemburgu, Holandii, Portugalii, Hiszpanii i Szwajcarii. Wkrótce planowane jest jego rozszerzenie o kolejne kraje.

 

(Źródło: ELTIS)