Cała treść

Nowy system opłat drogowych na Węgrzech

Z dniem 1 lipca 2013 r. wprowadzono także i na Węgrzech elektroniczny system pobierania proporcjonalnej do przejechanej odległości opłaty drogowej (UD), który będzie obowiązuje na wyznaczonych odcinkach węgierskiej sieci dróg (autostrady, drogi szybkiego ruchu i drogi główne) o łącznej długości 6513 km. Nowy system o nazwie HU-GO spełnia wymagania technologiczne Unii Europejskiej, oraz odpowiada wytycznym Europejskiej Usługi Opłaty Elektronicznej (EETS).
Obowiązek uiszczania proporcjonalnej do przejechanej odległości opłaty drogowej dotyczy pojazdów ciężarowych o największej łącznej dopuszczalnej masie przekraczającej 3,5 tony (aktualne kategorie pojazdów D1 i B2 NIE są więc objęte!). Wielkość tej opłaty proporcjonalnej do przejechanej odległości zależy od rodzaju wykorzystywanej drogi (autostrada, droga szybkiego ruchu lub droga główna), kategorii pojazdu samochodowego (J2, J3, J4) jak i jego klasyfikacji ekologicznej. Sieć dróg o długości 6513 km, wciągnięta w system HU-GO praktycznie obejmuje wszystkie trasy nadające się do przewozu ładunku, dlatego niemożliwe jest jej ominięcie.
Rząd Węgierski wyznaczył Spółkę Állami Autópálya Kezelő Zrt (ÁAK) (Państwowy Zarządca Autostrad S.A.) do spełnienia zadań związanych z pobieraniem opłat i generalną dostawą usługi opłaty elektronicznej, ale będzie ona odgrywała ważną rolę także we wsparciu kontroli.

(Źródło: GITD)