Cała treść

Trans Poland 2013 – transport w pigułce

Pierwsza w Polsce i tej części Europy, platforma biznesowa zrzeszającą przedstawicieli wszystkich segmentów branży – to targi Trans Poland 2013. Impreza, która odbędzie się w dniach 26-28 listopada w warszawskim centrum wystawienniczym EXPO XXI, jest organizowana przez firmę Lentewenc, polską spółkę-córkę ITE Group, międzynarodowego giganta targowego.‘’Nasze targi będą miały międzynarodowy charakter nie tylko z nazwy’’ – mówi Paweł Konowałek, manager Trans Poland 2013. ‘’To możliwe dzięki naszej współpracy z biurami ITE Group w Rosji, Unii Europejskiej oraz Chinach i Turcji. Ponad połowa wystawców i odwiedzających, którzy już potwierdzili udział w targach, pochodzi z zagranicy. Ze względu na oparcie tematyki targów o transport intermodalny, obserwujemy  duże zainteresowanie całej branży: sektora drogowego, kolejowego,  portów i terminali przeładunkowych, a także powierzchni magazynowych’’.
Manager podkreśla, że w czasie Trans Poland zostaną również podjęte ważne dla branży dyskusje. M.in. 28 listopada planowana jest konferencja na temat „Perspektywy rozwoju Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk”, którego organizatorem jest Stowarzyszenie Polskich Regionów Korytarza Transportowego Bałtyk – Adriatyk.
‘’Poprzez dobór prelegentów, którzy wywodzą się z instytucji związanych z szeroko rozumianym transportem, chcemy zapewnić uczestnikom targów poszerzenie ich wiedzy w obszarach istotnych dla ich działalności’’mówi Konowałek.
Trans Poland 2013, tak jak wszyskie imprezy organizowane przez spółki wchodzące w skład ITE Group, będą miały charakter business-to-bussiness. Wśród wystawców Trans Poland 2013 znajdą się: firmy działające w oparciu o zagadnienie transportu intermodalnego; firmy transportowe, spedycyjne (kolejowe, drogowe, , morskie); producenci taboru transportowego; wytwórcy części i podzespołów w różnych sektorach transportu; producenci systemów transportu wewnętrznego i wyposażenia magazynów; producenci rozwiązań z zakresu ITS oraz systemów zarządzania transportem.

(Źródło:  Lentewenc)