Cała treść

Ministerstwo Gospodarki ogłosiło listę targów i misji objętych wsparciem w 2014 r.

Do końca października 2013 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie udziału przedsiębiorców w międzynarodowych targach i misjach gospodarczych na pięciu perspektywicznych rynkach dla polskiego eksportu: Algierii, Brazylii, Kazachstanu, Kanady i Turcji. Ministerstwo Gospodarki ogłosiło listę wydarzeń objętych wsparciem w 2014 r., w ramach projektu „Promocja polskiej gospodarki na rynkach międzynarodowych” poddziałania 6.5.1 POIG. Przedsiębiorcy mogą otrzymać nawet 75 proc. dofinansowania kosztów udziału w branżowych imprezach targowych i misjach zaplanowanych w 2014 r.
Na liście targów objętych wsparciem Ministerstwa Gospodarki znajdują się m. in.:

  • NEGOCIOS NOS TRILHOS 2013 – Międzynarodowe Targi Kolejowe w Sao Paulo (Brazylia), 5-7 listopada 2013r.;
  • EURASIA RAIL – Międzynarodowe Targi Transportu Szynowego, Infrastruktury i Logistyki w Stambule (Turcja), 6 – 8 marca 2014r.;
  • Cebit Bilisim Eurasia  Międzynarodowe Targi ICT w Stambule (Turcja), 24-27 października 2013r.

Pomoc udzielana przez Ministerstwo pokryje m.in. opłaty związane z wynajęciem i zagospodarowaniem powierzchni targowej, przelotu oraz zakwaterowania.
Szczegółowe informacje o sposobie złożenia wniosków oraz warunków uzyskania dofinansowania dostępne są na portalu Ministerstwa Gospodarki.

(Źródło: Ministerstwo Gospodarki)