Cała treść

Przetarg na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów z zasad uspokajania ruchu w obszarach zabudowanych

Samorządowcy z czterech powiatów o najsłabszym stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego – z każdego z 16 województw – będą mieli okazję wziąć udział w szkoleniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa i uspokojenia ruchu drogowego. Ministerstwo Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej ogłosiło właśnie przetarg na zorganizowanie i przeprowadzenie kursów dla samorządowców z zasad uspokajania ruchu w obszarach zabudowanych.Celem szkolenia jest wsparcie samorządów w zakresie planowania działań o charakterze organizacyjnym, budowlanym i prawnym, które najskuteczniej przyczyniają się do zmniejszenia negatywnego wpływu ruchu samochodowego na lokalne otoczenie, a tym samym na bezpieczeństwo mieszkańców.
Uczestnicy szkolenia będą mogli dowiedzieć się m.in. jak najskuteczniej działać na rzecz pozytywnych zmian w zachowaniu kierowców i zwiększenia poprawy warunków dla pieszych, którzy często są najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo oraz poznają dobre praktyki, polskie i zagraniczne, w zakresie uspokajania ruchu. Szkoleniem zostaną objęci specjaliści ruchu drogowego oraz kadra zarządzająca drogami i ruchem na drogach powiatowych i w miastach na prawach powiatu.
W latach 2005 – 2012 Sekretariat KRBRD realizował z powodzeniem Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na drogach samorządowych, korzystając ze środków finansowych z Banku Światowego i Europejskiego Banku Inwestycyjnego.
W ramach tego programu zrealizowano m.in. projekt DUTCH TOWN Miasteczko Holenderskie w Puławach – pilotażowy projekt modelowej przebudowy układu komunikacyjnego z zastosowaniem środków uspokojenia ruchu, celem stworzenia rozwiązania referencyjnego dla reszty kraju. Realizacja tego projektu pokazała ogromną potrzebę popularyzacji, m.in. poprzez szkolenia, idei uspokajania ruchu na drogach publicznych za pomocą fizycznych środków technicznych. Więcej informacj na ten temat tutaj.

(Źródło: KRBRD)