Cała treść

Komisja przyznaje środki finansowe na 18 europejskich inicjatyw związanych z ekologiczną mobilnością miejską

W ramach trzyletniej kampanii prowadzonej pod hasłem „Stwórz odpowiednie połączenia” i poświęconej mobilności miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju, Komisja Europejska ogłosiła 8 sierpnia br. nazwy kolejnych 18 inicjatyw, na które przyzna finansowanie.

Każda z nich zostanie dofinansowana środkami w wysokości do 7 tys. euro, które mogą być wykorzystane na promowanie mobilności miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju, obejmujące takie działania jak między innymi: kursy nauki jazdy na rowerze, wspólne dojazdy jednym samochodem i edukacyjne zabawy dla dzieci.
Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Siim Kallas, odpowiedzialny za transport, powiedział: „Stworzenie kultury mobilności miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju stanowi wyzwanie. Niemniej jednak po sukcesie pierwszego zaproszenia do składania wniosków o dofinansowanie w 2012 r. wiemy, że wielu Europejczyków pragnie je podjąć. Pragniemy wesprzeć jak najwięcej takich osób, pomagając im we wprowadzaniu pozytywnych zmian na poziomie lokalnym”.
Od początku kampanii w 2012 r. na jej głównej stronie internetowej www.dotherightmix.eu zarejestrowano niemal 380 inicjatyw w dziedzinie mobilności miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju. Prowadzone w przeszłości oraz obecnie w ramach tych inicjatyw działania można znaleźć na innowacyjnej mapie mobilności, której celem jest informowanie w całej UE o prowadzonych działaniach. Podczas drugiego zaproszenia do składania wniosków zgłosiło się 74 wnioskodawców z 18 krajów. Trzecie i zarazem ostatnie zaproszenie dotyczące finansowania inicjatyw w zakresie zrównoważonej mobilności zostanie opublikowane w marcu 2014 r.
Tak jak w ubiegłych latach, również w roku bieżącym o dofinansowanie mogły się ubiegać grupy działaczy indywidualnych oraz podmioty nie nastawione na działalność komercyjną (szkoły, organizacje pozarządowe, administracja publiczna itp.). Z zaproszenia nie mogli skorzystać jedynie autorzy inicjatyw z Bułgarii, Grecji, Wielkiej Brytanii, Włoch i Rumuni, ponieważ ich kraje już otrzymały pomoc docelową na opracowanie kampanii krajowych. Nagrodzone projekty wybrał zespół specjalistów z dziedziny mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju.
Kampania Komisji Europejskiej poświęcona mobilności miejskiej zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju jest związana z Europejskim Tygodniem Mobilności, organizowanym co roku w dniach od 16 do 22 września. Jego najważniejszym dniem jest dzień bez samochodu w mieście. Kampania jest finansowana w ramach programu Inteligentna Energia dla Europy. Przy jego pomocy UE wspiera niezwiązane bezpośrednio z technologią działania w obszarze efektywności energetycznej oraz odnawialnych źródeł energii.

(Źródło: Komisja Europejska)