Cała treść

THE ISSUE – relacja z konferencji

W dniach 3-5 lipca br. w Warszawie, odbyła się IV Konferencja w ramach projektu THE ISSUE (ang. Transport, Health, Environment. Intelligent Solutions for Sustaining Urban Economies), poświęcona zastosowaniu Inteligentnych Systemów Transportowych (ITS) jako narzędzia zrównoważonego rozwoju systemów transportowych. Patronat medialny nad wydarzeniem objęła redakcja Przeglądu-ITS.
Temat przewodni konferencji brzmiał „Joint Action Plan and Business Plan Review”. W spotkaniu, organizowanym przez partnerów z mazowieckiego klastra uczestniczyli przedstawiciele regionów europejskich reprezentujący partnerów naukowych, biznesowych oraz administracyjnych.
‘’Zwracamy uwagę na środowisko oraz na to jak je chronić’’ – mówił podczas otwarcia konferencji Steve Dibnah – koordynator projektu, który w swoim wystąpieniu przedstawił także cele i wyzwania jakie stoją przed projektem, a dotyczą one przede wszystkim inteligentnego zarządzania ruchem, wpływu transportu na rzecz mobilności w mieście, transportu ekologicznego, zdrowia, ochrony i bezpieczeństwa obywateli, skutków oraz powiązań ekonomicznych i gospodarczych na zdrowie i środowisko.
Konferencja została podzielona na dwie części: publiczną oraz biznesową (tylko dla partnerów projektu).
Cześć publiczna odbyła się 3 lipca br. pod hasłem „ITS as a Tool for the Development of Sustainable Transport Systems”.
W ramach pierwszego dnia konferencji odbyło się pięć równoległych warsztatów:

  • Intelligent traffic management systems to address traffic congestion, overloading of urban and regional transport infrastructure and impacts on air quality and urban and regional environments;
  • Monitoring and forecasting to manage urban air quality and greenhouse gas emissions;
  • Urban and regional road networks – utilization, planning and optimization;
  • Urban transport, mobility, intermodality and interoperability;
  • Improving safety, security and health for urban communities.

Część zamknięta, dostępna była tylko dla partnerów projektu i dotyczyła realizacji Wspólnego Planu Działania (Joint Action Plan – JAP) wykorzystując wiedzę zawartą w tworzonym na potrzeby projektu Business Planie. Celem stworzenia Wspólnego Planu Działania było m.in. określenie kluczowych zagadnień i problemów dotyczących transportu na obszarach miejskich oraz określenie metod ich rozwiązywania z wykorzystaniem innowacyjnych technologii. Wspólny plan działania to dokument, który zostanie dostarczony do Komisji Europejskiej w celu określenia obszarów problemowych na poziomie europejskim, i które powinny być zawarte w przyszłych europejskich programach finansowania Komisji. Jego celem jest ocena zasobów niezbędnych do realizacji JAP wobec prawdopodobnych możliwości finansowania.
Kolejne dwa dni podzielone zostały na sesje tematyczne, dyskusje i warsztaty.
Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in.: Prof. Wojciech Suchorzewski, dr  Sławomir Heller (Heller Consult sp. z oo i HELLER Ingenieurgesellschaft mbH z Darmstadt), dr Mieczysław Reksnis (Dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji), Tomás Dombi (Zarząd Transportu Miejskiego m. st. Warszawy, koordynator programu UE INVOLVE) oraz dr Artur Badya (Politechnika Warszawska).
Projekt THE ISSUE realizowany jest w ramach inicjatywy Regiony Wiedzy, stanowiącej część 7 Programu Ramowego Unii Europejskiej pod hasłem Możliwości.
Polskie uczestnictwo w projekcie jest reprezentowane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, Instytut Geodezji i Kartografii w Warszawie oraz firmę Intergraph Polska Sp. z o.o. Więcej o projekcie tutaj. Poniżej przedstawiamy fotorelację z konferencji.