Cała treść

Pobór opłat uzależniony od przejechanych kilometrów

8 Lipca 2013 r. w stanie Oregon (USA), ustanowiono prawo, na podstawie wcześniejszej propozycji o nr SB 810 dotyczące legalizacji systemu poboru opłat w zależności od przejechanej liczby mil/kilometrów. W ramach projektu pilotażowego określono górną granicę 5000 pojazdów, od których będą pobierane opłaty. Koszty użytkowania systemu to 1,5 c/mile lub 0,9c/km.W ramach uczestnictwa w projekcie, użytkownicy wypełniają wniosek ORUC (Oregon Road User Charge) na podstawie, którego będą mogli zakupić paliwo za niższą cenę. Prognozuje się, że wyniki projektu posłużą do wdrożenia systemu w całych Stanach Zjednoczonych, a nawet na świecie. Nie określono jeszcze specyfikacji technicznych dla tego systemu, ale zakłada się wykorzystanie otwartych standardów i pozostawienie użytkownikowi wyboru jednego z kilku rozwiązań. Pobierane opłaty zasilą fundusze związane z utrzymaniem dróg. Celem projektu jest także zwiększenie efektywności wykorzystania paliwa. Władze stanu Oregon planują uruchomienie sytemu od 1 lipca 2015r. Oryginalny tekst ustawy znajduje się tutaj. Najnowsze efekty grupy roboczej Road User Fee Task Force znajdują się tutaj.

(Źródło: Oregon Department of Transportation)