Cała treść

Władze Warszawy i województwa razem dla regionu

Współpraca samorządu województwa mazowieckiego z władzami miasta stołecznego Warszawy jako strategicznego partnera procesu programowania w ramach nowej perspektywy finansowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 była tematem spotkania, które odbyło się podczas posiedzenia Zarządu Województwa Mazowieckiego 9 lipca br.
Podczas spotkania omawiano udział miasta w konsultacjach społecznych założeń do RPO WM oraz w podzespołach tematycznych ds. współtworzenia RPO WM, a także w bieżących spotkaniach i kontaktach roboczych, dyskutowano m. in. na temat działań priorytetowych i organizacji pracy nad projektem.
Poruszono również temat dotyczący wsparcia m.st. Warszawy w ramach RPO WM 2014-2020, wskazując konkretne osie priorytetowe takie jak: przedsiębiorczość na Mazowszu oparta na wiedzy i innowacji, przejście na gospodarkę niskoemisyjną, rozwój regionalnego systemu transportowego etc.
W spotkaniu uczestniczyli m.in. marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik  i prezydent m. st. Warszawy Hanna Gronkiewicz-Waltz.

(Źródło:  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie)