Cała treść

XIII Międzynarodowa Konferencja Telematyka Systemów Transportowych 2013

W dniach 23-26 października br. w Ustroniu odbędzie się XIII Międzynarodowa Konferencja Telematyka Systemów Transportowych 2013. Podstawowym celem konferencji jest promocja nowoczesnych rozwiązań systemów informacyjnych i telematycznych oraz systemów zarządzania w transporcie. Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Wojewody Śląskiego oraz Marszałka Województwa Śląskiego.Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:
– Systemy zarządzania w transporcie,
– Inteligentne systemy transportowe (ITS) i ich architektura,
– Usługi telematyki dla podróżnych,
– Wyposażenie pojazdów w środki telematyki,
– Sterowanie w systemach transportowych,
– Urządzenia teletransmisji i telenawigacji,
– Systemy monitorowania ruchu,
– Bezpieczeństwo w zarządzaniu i sterowaniu systemami transportowymi,
– Strategie wprowadzania rozwiązań telematyki transportu,
– Symulacja systemów i procesów transportowych,
– Telematyka w usługach logistycznych,
– Telematyka w ochronie środowiska,
– Telematyka w zarządzaniu kryzysowym i ratownictwie,
– Ekonomia i polityka transportowa,
– Dydaktyka telematyki.
Organizatorami konferencji są: Wydział Transportu i Elektrotechniki, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Nawigacyjny, Akademia Morska w Gdyni, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych i Technicznych, ŚWSZ w Katowicach, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach, Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie, Instytut Kolejnictwa w Warszawie, Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej.
Organizatorzy konferencji zapraszają do współpracy wszystkich, którzy chcieliby zaprezentować swoje osiągnięcia w dziedzinach związanych z tematyką konferencji.
Udział w konferencji będzie dobrą okazją do zaprezentowania dotychczasowego dorobku i nakreślenia kierunków rozwoju telematyki transportu. Więcej informacji nt. konferencji tutaj.

(Źródło: Politechnika Śląska)