Cała treść

Wizyta delegacji Komisji Transport i Turystyka Parlamentu Europejskiego w Polsce

15 lipca br. rozpoczęła się pierwsza wizyta w Polsce Komisji Transport i Turystyka (TRAN) Parlamentu Europejskiego. Wizyty przedstawicieli komisji Parlamentu Europejskiego są organizowane regularnie w państwach członkowskich. Celem wizyty przedstawicieli Komisji TRAN jest zapoznanie się ze stanem infrastruktury w Polsce, lepsze zrozumienie wyzwań stojących przed rozwijającym się sektorem transportu oraz dyskusja z przedstawicielami władz oraz kluczowymi reprezentantami branży w Polsce. Delegacji przewodniczy Brian Simpson, przewodniczący Komisji TRAN, bierze w niej udział również 9 członków Komisji.
Ze strony polskiej delecji towarzyszą Podsekretarze Stanu w Ministerstwie Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej Andrzej Massel i Maciej Jankowski. W trakcie wizyty europarlamentarzyści m.in. wzięli udział w pokazie inspekcji drogowej oraz przejechali pociągiem z Katowic do Wrocławia. W trakcie podróży dyskutowano o założeniach IV pakietu kolejowego, inwestycjach kolejowych w Polsce i innych zagadnieniach związanych z rozwojem polskiego kolejnictwa.

(Źródło: MTBiGM)