Cała treść

Porozumienie w sprawie współpracy w dziedzinie inteligentnych systemów transportowych

Dnia 15 lipca br. w Warszawie zostało podpisane porozumienie o współpracy w dziedzinie inteligentnych systemów transportowych pomiędzy  ITS POLSKA oraz miastem stołecznym Warszawą. Dokument podpisali Marek Litwin – prezes zarządu ITS POLSKA i Mieczysław Reksnis – dyrektor Biura Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m. st. Warszawy.
Umowa ta jest formalnym zawiązaniem kontaktów, w ramach których strony zobowiązały się m. in. do wymiany wiedzy i doświadczeń w obszarze Inteligentnych Systemów Transportowych, a także wzajemnego wsparcia w działań promujących Inteligentne Systemy Transportowe i wzbogacających wiedzę na ich temat.