Cała treść

Finlandia opracowała drugą edycję inteligentnej strategii dla transportu

Fińskie Ministerstwo Transportu i Komunikacji opublikowało drugą inteligentną strategię dla transportu. Strategia ta łączy inteligentny transportu w ramach wszelkich innych form transportu i fińskiej polityki transportowej. Głównym celem działań podejmowanych w ramach realizacji strategii jest rozwój systemu transportowego w Finlandii, który jest jednym z najbardziej progresywnych i skutecznych systemów.
Finlandia opublikowała pierwszą na świecie inteligentną strategię transportową już w 2009 roku. Strategia ta ułatwia wzrost usług informacyjnych transportu, zwiększa produktywność i efektywność systemu transportowego i promuje rozwój innowacji w dziedzinie ICT, która wspiera m. in. rozwój systemu transportowego.
Inteligentna strategia transportowa to jeden z kluczowych projektów realizowanych w ramach działań zaplanowanych na lata 2013 – 2017, a ich budżet wynosi 300 mln euro. Projekty te będą realizowane zarówno przez sektor publiczny jak i prywatny. Sektor publiczny będzie liderem i koordynatorem polityki transportowej, a sektor prywatny zajmie się wdrożeniami i komercjalizacją projektów.
Kluczowe projekty obejmą m. in.  budowę jednolitego systemu transportu publicznego i poprawę inteligentnej i ekologicznej mobilności.

 

(Źródło: ELTIS)