Cała treść

Fundusze Europejskie 2014-2020 – konsultacje projektu Umowy Partnerstwa

‘’Jako pierwsi spośród krajów członkowskich Unii Europejskiej przygotowaliśmy projekt Umowy Partnerstwa. Zyskał on już wstępną pozytywną opinię Komisji Europejskiej‘’ – podkreśliła minister Elżbieta Bieńkowska podczas konferencji konsultacyjnej poświęconej projektowi najważniejszego dokumentu określającego strategię wykorzystania nowej puli środków unijnych. W odbywającym się 23 lipca br. spotkaniu, uczestniczył również wiceminister Marceli Niezgoda, który zaprezentował zapisy dokumentu.
Minister przypomniała, że Polska jest największym beneficjentem unijnej polityki spójności. ‘’Spośród ponad 325 mld euro na ten cel w unijnym budżecie na lata 2014-2020, około 72,9 mld zostało przyznane Polsce. Musimy dołożyć wszelkich starań, aby sumę tę wykorzystać jak najlepiej, bo to ostatnie tak duże pieniądze dla naszego kraju. Fundusze Europejskie mają stać się kołem zamachowym zmian, a inwestycje prowadzone z ich pomocą, przynosić realne korzyści ekonomiczne’’.
‘’Projekt Umowy Partnerstwa uwzględnia opinię środowisk uczestniczących w programowaniu kolejnej perspektywy finansowej oraz unijne wytyczne określające główne cele polityki europejskiej po 2013 r. Jest ściśle powiązany z zapisami dokumentów strategicznych w oparciu o które jest w Polsce prowadzona polityka rozwoju’’ – poinformowała szefowa resortu. Projekt powstał na bazie przyjętych przez rząd 15 stycznia 2013 r. Założeń Umowy Partnerstwa. Stanowi on jednocześnie odniesienie dla przygotowywania treści poszczególnych programów operacyjnych.
Omawiając zapisy projektu Umowy Partnerstwa, wiceminister Niezgoda zaznaczył, że po 2013 r. działania będą realizowane w ramach 11 celów tematycznych (określonych w unijnych rozporządzeniach), zarówno z poziomu krajowego jak i regionalnego. ’’Podejmowana działania będą się wzajemnie uzupełniać, przyczyniając się do trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju oraz regionów’’.

(Źródło: MRR)