Cała treść

RUSZYŁA V EDYCJA KONKURSU „INNOWATOR MAZOWSZA”!

Ruszyła V edycja  konkursu „Innowator Mazowsza”. Zamierzeniem konkursu jest wyłonienie twórczo myślących, kreatywnych autorów najlepszych osiągnięć naukowych oraz przedsiębiorców z sektora  Małych i Średnich Przedsiębiorstw, którzy  stosują innowacyjne rozwiązania w  praktyce biznesowej i oferują innowacyjne produkty lub usługi.
Wnioski można składać w dwóch kategoriach konkursowych: „Młoda Innowacyjna Firma” oraz „Innowacyjny Młody Naukowiec”.
Na wyłonionych przez Ekspertów Laureatów oprócz prestiżu i satysfakcji czekają nagrody finansowe.
Laureaci Konkursu w kategorii „Młoda Innowacyjna Firma” otrzymują następujące nagrody:
1.       I miejsce – 25.000 zł brutto,
2.       II miejsce – 15.000 zł brutto,
3.       III miejsce – 10.000 zł brutto,
oraz dyplomy dla wyróżnionych.
Laureaci Konkursu w kategorii „Innowacyjny Młody Naukowiec” otrzymują następujące nagrody:
1.       I miejsce – 10.000 zł brutto,
2.       II miejsce – 7 000 zł brutto,
3.       III miejsce – 5 000 zł brutto,
oraz dyplomy dla wyróżnionych.
Zdobywcy nagród i wyróżnień zyskują możliwość posługiwania się tytułem „Zdobywca I/II/III nagrody/ wyróżnienia w V edycji Konkursu „Innowator Mazowsza” w poszczególnej kategorii konkursowej.
Wnioski konkursowe należy składać do dnia30 września 2013r.  Szczegółowe informacje na temat konkursu tutaj.

(Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego)