Cała treść

Forum Wiedzy i Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem SMART CITIES

SMART CITIES Forum Wiedzy i Inteligentnego Zarządzania Zrównoważonym Rozwojem, odbędzie się w dniach 14-15 listopada 2013 r. w Kielcach.
Zakres tematyczny to:
Wykorzystanie geoinformacji w systemach inteligentnego zarządzania miastami

  • oprogramowanie i urządzenia zorientowane na informację i komunikację;
  • wolne oprogramowanie informatyczne.

Inteligentne systemy zarządzania transportem i usługami dla pasażerów 

  • automatyczno-dynamiczne systemy sterowania ruchem systemy i urządzenia poprawiające wydajność i bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
  • aplikacje mobilne i internetowe wykorzystywane w procesach rezerwacji, sprzedaży biletów, identyfikowania miejsc docelowych;
  • wizualne systemy informacyjne;
  • systemy opłat drogowych.

Zintegrowane zarządzanie służbami, komunalnymi, kryzysowymi i dyspozytorskimi

  • oprogramowanie  i urządzenia umożliwiające osiągnięcie interoperacyjności służb porządku publicznego, ratunkowych i technicznych z wykorzystaniem usług ICT i  infrastruktury danych przestrzennych GIS.

Jednym z partnerów Forum jest miasto Kielce, właściciel spółki Targi Kielce, laureat wyróżnienia przyznanego w ramach Smart City Expo World Congress w Barcelonie. Forum odbędzie się w nowych obiektach Centrum Kongresowego Targów Kielce, którego otwarcie nastąpi w połowie roku.  Części merytorycznej Forum towarzyszyć będzie ekspozycja firm i inicjatyw samorządowych. Forum odbywać się będzie w tym samym terminie co organizowane przez Targi Kielce XI Międzynarodowe Targi Transportu Zbiorowego TRANSEXPO, stąd wyróżnienie w programie zagadnień poświęconych inteligentnemu zarządzaniu transportem.

(Źródło: Targi Kielce)