Cała treść

Stanęły pierwsze tablice elektroniczne na przystankach KZK GOP

Rozpoczął się montaż elektronicznych tablic przystankowych, na których wyświetlane będą informacje o rzeczywistym rozkładzie jazdy (rzeczywistym czasie przyjazdu pojazdu na przystanek). Do piątku, 26 lipca, wykonawca projektu, firma Asseco, zainstalowała pierwszych piętnaście urządzeń. Kolejnych kilkanaście na przystankach KZK GOP pojawi się w ciągu najbliższych dwóch tygodni.
Po uruchomieniu systemu, na elektronicznych tablicach wyświetlane będą informacje o kierunku, numerze linii i realnym czasie odjazdu kolejnych pojazdów komunikacji z danego przystanku. Dodatkowo znajdą się na nich też informacje o dacie, godzinie oraz o tym, czy pojazd jest przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Poza tymi danymi wyświetlane będą również informacje specjalne dotyczące komunikacji, dodatkowe ogłoszenia, informacje czy komunikaty.
Tablice zamontowane zostały na przystankach w Zabrzu (8 szt.) w Gliwicach (5 szt.) oraz w Katowicach (2 szt.).
Docelowo w ramach projektu systemem objętych będą siedemdziesiąt dwa przystanki na wybranych ciągach komunikacyjnych. Tablice zamontowane zostaną na terenie sześciu miast (Będzina, Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Katowic, Sosnowca i Zabrza), na następujących trasach komunikacyjnych: Katowice Osiedle Tysiąclecia – Katowice Osiedle Paderewskiego; Sosnowiec Dworzec PKP/Urząd Miasta – Zagórze Osiedle – Dąbrowa Górnicza Centrum/Gołonóg Manhattan; Będzin Dworzec PKP – Dąbrowa Górnicza Centrum; Gliwice Plac Piastów/Dworcowa – Zabrze Goethego.
System współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VIII Bezpieczeństwo Transportu i Krajowe Sieci Transportowe, Działanie 8.3 Rozwój Inteligentnych Systemów Transportowych. Umowę na dofinansowanie projektu „System Dynamicznej Informacji Pasażerskiej na obszarze działalności KZK GOP” pomiędzy KZK GOP i Centrum Unijnych Projektów Transportowych (reprezentujące Instytucję Wdrażającą) podpisano pod koniec maja 2011 roku. Całkowity koszt projektu wynosi 6.137.161,65 zł, natomiast wartość dofinasowania z EFRR to 4.241.127,97 zł.

(Źródło: Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego)