Cała treść

V edycja konferencji TRA2014

W dniach 14 – 17 kwietnia 2014 r. w Paryżu odbędzie się jedna z czołowych europejskich konferencji transportowych TRA2014 Transport Research Arena 2014. Wydarzenie to jest wspierane przez Komisję Europejską, CEDR (ang. Conference of European Road Directors), a także przez trzy europejskie platformy technologiczne: Europejski Komitet Doradczy ds. Badań w Dziedzinie Transportu Drogowego (ERTRAC), Europejski Komitet Doradczy ds. Badań w Dziedzinie Kolejnictwa (ERRAC) oraz platformę technologiczną WATERBORNE.Tematyka konferencji dotyczyć będzie głównych wyzwań w zakresie transportu i mobilności osób i towarów, w odniesieniu do energii, ochrony środowiska, bezpieczeństwa i gospodarki. TRA2014 ma na celu przedstawienie najbardziej zaawansowanych badania naukowych i innowacji, a także wdrożeń i strategii innowacyjnych w Europie i na świecie. Konferencja ta stanowi wyjątkową okazja do promocji i poprawy konkurencyjności i efektywności europejskiego transportu.
TRA 2014 będzie pierwszym ważnym wydarzeniem, podczas którego Komisja Europejska będzie omawiała szczegółowo program badań i innowacji „Horyzont 2020″, który ma zostać uruchomiony na początku 2014 roku.
Organizatorami tego wydarzenia są francuskie Ministerstwo Ekologii, Zrównoważonego Rozwoju i Energii oraz IFSTTAR (ang. French Institute of Science and Technology for Transport, Spatial Planning, Development and Networks). Więcej informacji na temat konferecji tutaj.

(Źródło: TRA2014 Transport Research Arena 2014)