Cała treść

XIII Międzynarodowa Konferencja Telematyka Systemów Transportowych 2013

W dniach 23-26 października br. w Ustroniu odbędzie się XIII Międzynarodowa Konferencja Telematyka Systemów Transportowych 2013. Podstawowym celem konferencji jest promocja nowoczesnych rozwiązań systemów informacyjnych i telematycznych oraz systemów zarządzania w transporcie. Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Wojewody Śląskiego oraz Marszałka Województwa Śląskiego. Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

 • Systemy zarządzania w transporcie,
 • Inteligentne systemy transportowe (ITS) i ich architektura,
 • Usługi telematyki dla podróżnych,
 • Wyposażenie pojazdów w środki telematyki,
 • Sterowanie w systemach transportowych,
 • Urządzenia teletransmisji i telenawigacji,
 • Systemy monitorowania ruchu,
 • Bezpieczeństwo w zarządzaniu i sterowaniu systemami transportowymi,
 • Strategie wprowadzania rozwiązań telematyki transportu,
 • Symulacja systemów i procesów transportowych,
 • Telematyka w usługach logistycznych,
 • Telematyka w ochronie środowiska,
 • Telematyka w zarządzaniu kryzysowym i ratownictwie,
 • Ekonomia i polityka transportowa,
 • Dydaktyka telematyki.

Organizatorami konferencji są: Wydział Transportu i Elektrotechniki, Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu, Wydział Nawigacyjny, Akademia Morska w Gdyni, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Nauk Społecznych i Technicznych, ŚWSZ w Katowicach, Wydział Transportu, Politechnika Warszawska, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Katowicach, Instytut Transportu Samochodowego w Warszawie, Instytut Kolejnictwa w Warszawie, Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo-Wschodniej.
Organizatorzy konferencji zapraszają do współpracy wszystkich, którzy chcieliby zaprezentować swoje osiągnięcia w dziedzinach związanych z tematyką konferencji.
Udział w konferencji będzie dobrą okazją do zaprezentowania dotychczasowego dorobku i nakreślenia kierunków rozwoju telematyki transportu. Więcej informacji nt. konferencji tutaj.

(Źródło: Politechnika Śląska)