Cała treść

Śniadanie biznesowe członków ITS POLSKA

ITS POLSKA serdecznie zaprasza wszystkich członków do wzięcia udziału w śniadaniu biznesowym, którego gościem będzie Pan Marcin Flieger, Dyrektor CANARD – Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, Główny Inspektorat Transportu Drogowego. Spotkanie zaplanowane zostało na dzień 5 września 2013 r. w godz. 10:00 – 12:00 w Salonie Słowacki (partner) w Hotelu Bristol w Warszawie.
Koszt udziału dla członków stowarzyszenia: 430,50 PLN brutto od osoby. Z uwagi na kameralny charakter spotkania decyduje kolejność zgłoszeń (ilość miejsc ograniczona do 20). W przypadku zainteresowania bardzo prosimy do dnia 30 sierpnia 2013 r. (piątek) o odesłanie karty zgłoszenia dostępnej na www.itspolska.pl na e-mail: sekretariat@itspolska.pl.
Podczas spotkania reprezentanci najwyższego szczebla z firm, instytucji i osoby indywidualne zrzeszeni w ITS POLSKA będą mieli wyjątkową okazje do rozmowy odnośnie automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. Jednocześnie będzie również możliwość na zadawanie pytań, wyjaśniania wątpliwości oraz składanie postulatów.

Program śniadania:

09:45 – Rejestracja, dania na ciepło

10:00 – Oficjalne powitanie i wprowadzenie – Marek Litwin, Prezes ITS POLSKA

10:05 – Słowo wstępne – Marcin Flieger, Dyrektor CANARD

10:15 – Dyskusja, dania zimne

12:00 – Zakończenie śniadania

 

(Źródło: ITS POLSKA)