Cała treść

Nabór projektów rezerwowych na Listę Projektów Indywidualnych do Działania IV.1 Programu Rozwój Polski Wschodniej

Rozpoczął się nabór projektów rezerwowych na Listę Projektów Indywidualnych Programu Rozwój Polski Wschodniej (LPI PO RPW) w ramach Działania IV.1 Infrastruktura drogowa, prowadzony przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Nabór potrwa do 20 września 2013 r.
Nabór dotyczy projektów polegających na budowie bądź modernizacji odcinków dróg wojewódzkich Polski Wschodniej, które wpisują się w ciągi dróg opisane w Programie oraz usprawnią połączenia komunikacyjne pomiędzy województwami, ośrodkami miejskimi i poprawią dostęp do terenów inwestycyjnych, atrakcji turystycznych, przejść granicznych, a także do sieci dróg krajowych lub międzynarodowych i innych miejsc ważnych dla rozwoju gospodarczego regionów. Wsparciem objęta zostanie również budowa i przebudowa obwodnic, mostów, tuneli, wiaduktów, estakad oraz węzłów i skrzyżowań w ciągach tych dróg. Ponadto wspierana będzie budowa obwodnic miast w ciągach dróg krajowych.
Minimalna wartość projektów, których dotyczy nabór, to 8 mln zł dla projektów obejmujących wyłącznie budowę/rozbudowę obwodnic oraz 20 mln zł dla pozostałych projektów.
Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wpis na LPI PO RPW są jednostki samorządu terytorialnego, związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

(Źródło: MRR)