Cała treść

III Kongres kolejowy

Z inicjatywy zarządcy polskiej infrastruktury kolejowej PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Forum Kolejowego – Railway Business Forum zrzeszającego ponad 90 przedsiębiorstw – przewoźników kolejowych, producentów, firm budowlanych i usługowych pracujących na rzecz kolei oraz Rynku Kolejowego po raz trzeci zostanie zorganizowany Kongres Kolejowy.
Kongres Kolejowy 2011 był pierwszą po rozpoczęciu polskiej transformacji tak szeroką platformą dyskusji poświęconej polskiemu kolejnictwu. Udział w dyskusjach wzięło ponad 400 osób ze świata polityki, samorządu, nauki, biznesu i przemysłu. Dyskusje toczyły się wokół relacji sektora kolejowego z jego politycznym, społecznym i biznesowym otoczeniem.
W Kongresie Kolejowym 2012 wzięło udział ponad 550 osób. Tematyka dotyczyła m.in. infrastruktury, przewozów pasażerskich, polityki, otoczenia prawnego kolei.
W 2013 roku po raz kolejny organizatorzy Kongresu Kolejowego zamierzają zadbać o to, by udział w dyskusji wzięli przedstawiciele branż i sektorów, z którymi kolej jest współzależna i funkcjonalnie powiązana.