Cała treść

Kongres Infrastruktury Polskiej

Zapraszamy do udziału w Kongresie Infrastruktury Polskiej.
Kongres jest jednym z działań prowadzonych w ramach nowego, ogólnopolskiego przedsięwzięcia, które pomysłodawcy określili mianem Inicjatywy dla Infrastruktury.
Inicjatywa dla Infrastruktury jest działaniem mającym na celu wypracowanie systemowych zmian, które przyczynią się do stworzenia standardów prawdziwie partnerskiego dialogu między agendami państwa polskiego a wykonawcami kluczowych projektów infrastrukturalnych. Wdrożenie tychże standardów pozwoli na skuteczną absorpcję ogromnych środków, jakie Unia Europejska zdecydowała się powierzyć Polsce na jej rozwój w nowej Perspektywie Finansowej 2014-2020. Od powodzenia kluczowych infrastrukturalnych projektów inwestycyjnych w znacznym stopniu zależy dynamika dalszego wzrostu gospodarczego naszego kraju.
Grono specjalistów zaangażowanych w Inicjatywę stworzy Białą Księgę Polskiej Infrastruktury. Będzie to katalog aktualnych, palących problemów i wyzwań stojących przed tą sferą życia gospodarczego i publicznego.
Docelowe rozwiązania zostaną następnie przedyskutowane z udziałem przedstawicieli administracji rządowej, samorządowej i przedsiębiorców podczas pierwszego Kongresu Infrastruktury Polskiej, 17 października 2013 roku w Warszawie.
Więcej informacji oraz formularz rejestracyjny dostępne są na stronie www.tor-konferencje.pl