Cała treść

Nowe przetargi na ponad 80 km ekspresówek

Ruszyły postępowania przetargowe na kolejne ponad 80 kilometrów nowych dróg ekspresowych. Chodzi o S51 z Olsztyna do Olsztynka (13,3km), S7 obwodnicę Radomia (24,7 km) oraz S3 Kaźmierzów – Lubin Południe (25,7 km) oraz nieco ponad 20 km odcinek w. Lubin Południe – Legnica (bez węzła). Dzięki wybudowaniu S51 Olsztyn będzie skomunikowany ekspresowo z S7 Warszawa – Gdańsk, ekspresowa „trójka” połączy autostrady A2 i A4 a obwodnica Radomia kierowcom podróżującym z Warszawy do Kielc pozwoli ekspresowo ominąć to miasto.
S51 Olsztyn-Olsztynek
Inwestycja polegać będzie na budowie odcinka dwujezdniowej drogi ekspresowej S51 wraz z budową dróg serwisowych, remontem wybranych dróg lokalnych, budową obiektów inżynierskich oraz obiektów ochrony środowiska. Powstaną dwa węzły drogowe  – „Stawiguda” i „Gryźliny”.  Trasa rozpocznie się za skrzyżowaniem z drogą powiatową nr 1370N w Tomaszkowie, zakończy w okolicy miejscowości Ameryka, na styku z obwodnicą Olsztynka w ciągu drogi S-51. Dzięki tej inwestycji Olsztyn zostanie połączony z siecią dróg ekspresowych w kraju.  Rozpoczęcie budowy planowane jest na połowę 2014 roku.
S7 obwodnica Radomia
Budowa obwodnicy Radomia na parametrach trasy ekspresowej przewiduje dwie jezdnie po dwa pasy ruchu wraz z pasem awaryjnym. Równolegle wzdłuż trasy zbudowane zostaną drogi serwisowe zapewniające komunikację ruchu lokalnego. Dostęp do drogi będzie możliwy tylko w węzłach: Radom Północ, Radom Zachód, Wolanów i Radom Południe. Ponadto wybudowane zostaną m.in. chodniki, ścieżki rowerowe, urządzenia ochrony środowiska (takie jak zabezpieczenia akustyczne, przejścia dla zwierząt, system odprowadzania wód opadowych, zieleń) oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.
S3 Sulechów – Legnica odc. w. Lubin Południe (bez węzła) – w. Legnica (bez węzła) oraz odc. w. Kaźmierzów – w. Lubin Południe 25,7 km
Droga ekspresowa S3 położona jest w uzupełniającym korytarzu TINA łączącym wybrzeże Polski z paneuropejskimi korytarzami  transportowymi. Prowadzi południkowo od zespołu portów morskich Świnoujście-Szczecin na północy, następnie wzdłuż zachodniej granicy kraju, przez ośrodki miejskie Gorzowa Wlkp. i Zielonej Góry, Zagłębie Miedziowe (Głogów, Lubin, Polkowice, Legnica) do południowej granicy z Czechami. Powstanie trasy poprawi nie tylko aspekty komunikacyjne w regionach w których będzie przebiegać.
W ramach planowanego odcina trasy S3 ma powstać miedzy innymi 98 szt. obiektów inżynierskich w tym m.in. mosty, estakady, wiadukty, przejścia dla zwierząt. W celu zapewnienia jak najlepszych połączeń drogowych z tym odcinkiem trasy, przewidziano powstanie następujących węzłów drogowych: Nowa Sól Południe, Nowe Miasteczko, Gaworzyce, Drożów, Potoczek, Kaźmierzów, Polkowice, Lubin Północ, Lubin Zachód, Lubin Południe, Legnica Północ, Legnica Zachód.

(Źródło: GDDKiA)