Cała treść

Śniadanie biznesowe członków ITS POLSKA

Śniadanie biznesowe członków ITS POLSKADnia 5 września 2013 r. w Hotelu Bristol w Warszawie odbyło się kolejne z cyklu organizowanych przez ITS POLSKA śniadań biznesowych.  Gościem  honorowym czwartkowego spotkania był Pan Marcin Flieger – dyrektor CANARD – Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (Główny Inspektorat Transportu Drogowego).Wśród uczestników spotkania znaleźli się reprezentanci najwyższego szczebla firm, instytucji, a także osoby indywidualne zrzeszone w ITS POLSKA.
Tematy poruszane podczas spotkania dotyczyły przede wszystkim działań podejmowanych przez CentrumŚniadanie biznesowe członków ITS POLSKA Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym i ich wpływu na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego, planów rozwoju systemów automatycznej rejestracji wykroczeń oraz działań promujących bezpieczne zachowanie na drodze i systemy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Podczas żywiołowej dyskusji poruszono także problematykę przepisów prawa nienadążających za postępem technologicznym.
Na zakończenie spotkania Marek Litwin – prezes ITS POLSKA zaproponował zebranie wniosków i wypracowanie wspólnej koncepcji, która będzie przedstawiona Parlamentarnemu Zespołowi ds. Inteligentnych Systemów Transportowych i Logistycznych, z którym ITS POLSKA współpracuje. ‘’Bezpieczeństwo na polskich drogach poprawia się. Jest to efekt współdziałania postępującego rozwoju infrastruktury i systemów bezpieczeństwa ruchu drogowego. Mam nadzieję, że Parlamentarny Zespół ds. Inteligentnych Systemów Transportowych i Logistycznych przyczyni się do budowania wśród polityków świadomości o istniejących technologiach poprawiających  bezpieczeństwo ruchu drogowego.’’– powiedział podczas spotkania Marcin Flieger – dyrektor CANARD – Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym.
W spotkaniu udział wzięli: Marek Bakuła (Thales), Adrian Carbogno-Barnabe (CANARD), Paweł Farfał (Vitronic), Marcin Flieger (CANARD), Mariusz Kołkowski (Sprint), Piotr Krukowski (Qumak), Marek Kulik (Videoradar), Robert Lipka (Texel), Marek Litwin (ITS POLSKA), George Makowski (UTI), Vladimir Nuta (Polixel), Ryszard Pisarski (Elektronika i Telematyka Drogowa), Tomasz Przęździęk (CE-Traffic), Artur Ryguła (APM), Przemysław Rzeźniewski (GDDKIA), Piotr Sitek (Asseco), Wojciech  Steć (CANARD), Ewa Wolniewicz-Warska (Kapsch), Janusz Wróbel (Neurosoft), Krzysztof Wysocki (Kolejowe Zakłady Łączności).

Śniadanie biznesowe członków ITS POLSKAŚniadanie biznesowe członków ITS POLSKAŚniadanie biznesowe członków ITS POLSKAŚniadanie biznesowe członków ITS POLSKAŚniadanie biznesowe członków ITS POLSKAŚniadanie biznesowe członków ITS POLSKAŚniadanie biznesowe członków ITS POLSKAŚniadanie biznesowe członków ITS POLSKAŚniadanie biznesowe członków ITS POLSKA