Cała treść

Transportowe miliony

Komisja Europejska zatwierdziła inwestycje w transport miejski w Trójmieście i w Rzeszowie, warte łącznie 125,8 mln euro. Dzięki europejskim pieniądzom w Gdańsku, Gdyni i Sopocie zmodernizowane zostaną linie i stacje kolejowe. W Rzeszowie po nowo wytyczonych pasach kursować będą ekologiczne autobusy. Inwestycje będą współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz z Funduszu Spójności (FS).
Dzięki tym projektom w obu aglomeracjach poprawią się warunki podróżowania, systemy komunikacji miejskiej staną się bardziej dostępne dla osób niepełnosprawnych i bardziej ekologiczne. Wszystko to wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców.
Komentując decyzję w sprawie finansowania, unijny komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn powiedział: Te dwa projekty to namacalne przykłady tego, jak unijne inwestycje przyczyniają się do unowocześnienia miejskich systemów transportu, zwiększenia mobilności obywateli, skrócenia czasu dojazdów, ograniczenia zanieczyszczeń powietrza i poprawy bezpieczeństwa komunikacji miejskiej zgodnie z wymogami zrównoważonego rozwoju. Dzięki tym inwestycjom aglomeracje Trójmiasta i Rzeszowa staną się bardziej atrakcyjne dla inwestorów i obywateli.
Projekt trójmiejski, obejmujący obszar metropolitarny Gdańska, Gdyni i Sopotu, poprawi jakość połączeń komunikacyjnych w regionie dzięki modernizacji linii i stacji kolejowych oraz przedłużeniu linii kolejowej do centrum Gdańska. Inwestycja jest realizowana w ramach priorytetu “Transport przyjazdy środowisku” w unijnym programie regionalnym Infrastruktura i Środowisko. Z Funduszu Spójności do kasy projektu trafi 47 mln euro. Łączny koszt inwestycji to 87,7 mln.
W Rzeszowie powstanie wygodny i bezpieczny system transportu miejskiego, w ramach którego po mieście będą kursować oszczędne, przestrzenne i ekologiczne pojazdy. Inwestycja, współfinansowana w ramach programu Rozwój Polski Wschodniej, obejmuje zakup przyjaznych środowisku autobusów, remonty i rozbudowę dróg, wytyczenie buspasów na istniejących ulicach oraz stworzenie inteligentnego systemu transportu (ITS) z platformą przesyłu danych. Z EFRR będzie pochodzić 78,8 mln euro; łączny koszt inwestycji to 100 mln euro.
Oba projekty mają zostać ukończone w drugiej połowie 2014 r.
Inwestycje transportowe w Trójmieście i Rzeszowie to tzw. duże projekty, czyli przedsięwzięcia o wartości przekraczającej 50 mln euro (z VAT). Duże projekty są zatwierdzane bezpośrednio przez Komisję Europejską w drodze specjalnych decyzji, podczas gdy finansowanie mniejszych inwestycji zatwierdza się na szczeblu krajowym lub regionalnym.
W ramach funduszy spójnościowych UE na lata 2007-2013 Polska otrzymała łącznie ok. 67 mld euro.

(Źródło: KE)