Cała treść

Konferencja GISforum – przestrzenny wymiar informacji w praktyce

Konferencja stawia sobie za cel połączenie praktyk w różnych organizacjach oraz branżach z najnowszą wiedzą w zakresie rozwiązań GIS. Program GISforum jest skonstruowany przede wszystkim z myślą o potrzebach przedsiębiorstw oraz organizacji. Wydarzenie jest kontynuacją tradycji Spotkania Użytkowników GIS, które w takcie siedmiu edycji zgromadziło setki przedstawicieli różnych organizacji i przedsiębiorstw.
Konferencja odbędzie się w dniach 2-3 października 2013 we Wrocławiu i dedykowana jest dla wielu branż i organizacji. Program wydarzenia jest tworzony przede wszystkim z myślą o potrzebach zarządców infrastruktury transportu (m.in. drogownictwo, kolejnictwo, komunikacja miejska), przedstawicieli zakładów przemysłowych (m.in. górnictwo, produkcja przemysłowa) oraz przedsiębiorstw sieciowych (m.in. elektroenergetyka, ciepłownictwo, gazownictwo, wodociągi i kanalizacja), jak również urzędów oraz biur projektowych i geodezyjnych.
W tematyce wystąpień dominować będą praktyczne aspekty zastosowania rozwiązań GIS. Kluczowe zagadnienia merytoryczne konferencji: praktyczne realizacje hurtowni danych przestrzennych, nowoczesne portale mapowe, mobilne rozwiązania GIS, narzędzia do elastycznego modelowania struktur danych GIS, kompleksowe generowanie i przetwarzanie danych przestrzennych, analityka i raportowanie geoprzestrzenne, technologie informatyczne wspierające GIS, wielkoformatowe systemy drukujące.
Autorami wystąpień merytorycznych będą praktycy oraz eksperci w dziedzinie GIS – zarówno przedstawiciele przedsiębiorstw oraz organizacji stosujących rozwiązania (m.in. reprezentanci zarządców infrastruktury, przedsiębiorstw przemysłowych i sieciowych, a także urzędów), jak również globalni dostawcy systemów zarządzania informacją przestrzenną. Wysoką jakość merytoryki gwarantuje także firma SHH, organizator inicjatywy GISforum, która posiada blisko dwudziestoletnie, eksperckie doświadczenie w zakresie wdrożeń dedykowanych rozwiązań GIS.
Podczas konferencji GISforum 2013 planowane są wystąpienia merytoryczne m.in. przedstawicieli Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, KGHM Polska Miedź S.A., Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Starostwa Powiatowego w Środzie Śląskiej, Polskich Kolei Państwowych, Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie oraz Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszczy.
Grono światowych dostawców technologii informatycznych reprezentować będą m.in. firmy Oracle, Bentley i Arrow ECS.
Konferencja będzie wszechstronnym źródłem informacji o tematyce GIS, umożliwiającym skuteczne poszerzanie wiedzy praktycznej w zakresie systemów zarządzania informacją przestrzenną.
Terminu nadsyłania zgłoszeń to 27 września br. Więcej informacji o tym wydarzeniu znajduje się w programie konferencji na www.gisforum.pl.

(Źródło: SHH Sp. Z O.O.)