Cała treść

Nieformalne posiedzenie ministrów transportu UE w Wilnie

W dniach 15-16 września br. w Wilnie odbyło się organizowane przez prezydencję litewską, nieformalne posiedzenie ministrów ds. transportu państw Unii Europejskiej, w którym wziął udział Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomir Nowak.
Podczas posiedzenia ministrowie omówili przyszłość projektu Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej (Single European Sky – SES).
W spotkaniu wzięli udział między innymi Siim Kallas, Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i Komisarz ds. transportu, Brian Simpson, Przewodniczący Komisji Transportu i Turystyki w Parlamencie Europejskim (TRAN), Jacek Krawczyk, Wiceprzewodniczący Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (EKES) oraz przedstawiciele Międzynarodowego Zrzeszenia Przewoźników Powietrznych (ang. International Air Transport Association – IATA).
Dyskusja dotyczyła przede wszystkim pakietu legislacyjnego SES II+, przedstawionego przez KE w czerwcu 2013 r. Ministrowie ds. transportu Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Finlandii podpisali również deklarację ws. projektu Rail Baltica.

(Źródło: MTBiGM)