Cała treść

Szybciej, wygodniej i taniej, czyli Plan transportowy Bydgoszczy

Dnia 11 września br., podczas konferencji prasowej w bydgoskim ratuszu, przedstawiony został Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Bydgoszczy (Plan transportowy).
Plan trafi w październiku pod obrady Rady Miasta. ’’Chcemy, aby było szybciej, wygodniej i taniej przy lepszej ofercie dla pasażerów’’ – powiedział prezydent Rafał Bruski. ‘’Uważam, że jest to możliwe do osiągnięcia mimo rosnącej liczby samochodów w naszym mieście, która – tylko w ciągu ostatniej dekady – wzrosła o 50 proc’’.
Podstawowe założenia planu to: zwiększenie udziału w transporcie zbiorowym komunikacji szynowej, kontynuacja budowy buspasów, podwyższenie standardów pojazdów obsługujących komunikację zbiorową w mieście, lepsze zarządzanie m.in. poprzez zmianę warunków umów z przewoźnikami. ‘’Naszym celem jest osiągnięcie w ciągu trzech lat 50-procentowego udziału budżetu miasta w finansowaniu transportu miejskiego. Obecnie udział ten wynosi ponad 57 proc.’’ – zaznaczył prezydent Rafał Bruski.
Plan zakłada zwiększenie udziału w transporcie zbiorowym komunikacji szynowej do 34 proc. w 2015 r. i 41 proc. w 2025 r. (w 2010 r. udział ten wynosił 28 proc.). Założenie to ma być osiągnięte poprzez rozbudowę i budowę sieci: wkrótce ruszą prace przy budowie 9-kilometrowej linii tramwajowej do Fordonu. Ponadto, miasto chce realizować nowe inwestycje w transport szynowy w oparciu o fundusze unijne. W związku z tym władze Bydgoszczy zgłosiły do kontraktu regionalnego następujące projekty w tym zakresie: budowę trasy tramwajowej w ul. Kujawskiej na odcinku od r. Kujawskiego do r. Bernardyńskiego (wraz z rozbudową układu drogowego), budowę trasy tramwajowej w ulicach: Solskiego, Pięknej, Szubińskiej, Kruszwickiej (wraz z rozbudową układu drogowego), budowę trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską oraz przebudowę sieci, węzłów i przystanków transportu szynowego.
Wraz z rozwojem sieci transportu szynowego zakładany jest zakup nowych pojazdów o wyższym standardzie (m.in. klimatyzowanych). W 2017 r. miasto ma posiadać już 30 tego typu tramwajów (przy 44 składach ogółem). Zakup nowoczesnych tramwajów (20-27 sztuk) zgłoszony również został jako propozycja miasta do kontraktu regionalnego. Niezależnie od tego, miasto ma podpisaną umowę z Pesą na dostarczenie 15 sztuk fabrycznie nowych, wieloczłonowych tramwajów niskopodłogowych do obsługi nowej linii do Fordonu.
Podniesienie standardów dotyczyć też ma autobusów. Nowe – oprócz klimatyzacji – mają posiadać także wifi. W części pojazdów zainstalowane będą systemy liczenia pasażerów. Wyższe standardy pojazdów (lepsze wyposażenie, nowsze pojazdy) będą elementem nowych przetargów na dziewięcioletnią obsługę linii komunikacji miejskiej. Pierwsze umowy z przewoźnikami obowiązywać by miały od 1 lipca 2014 r. i dotyczyć trzech linii: 55, 67 i 69.
‘’Budowa buspasów – jak pokazuje przykład ul. Wyszyńskiego – niesie za sobą skrócenie czasu przejazdu autobusów (na liniach kursujących na tym odcinku czas ten skrócił się z 12-15 min. do 3-4 min.), a co za tym idzie niższe koszty obsługi linii, bo można zmniejszyć częstotliwość kursowania autobusów (na liniach kursujących ul. Wyszyńskiego, po uruchomieniu buspasa, koszt usługi zmalał o ok. 12 proc.). – Oczywiście, wszędzie tam, gdzie będzie to możliwe, chcemy budować buspasy jako dodatkowy element infrastruktury drogowej, a nie kosztem istniejącej jezdni. Taki wariant planujemy m.in. na ul. Grunwaldzkiej, która – zgodnie z wytycznymi różnych analiz – powinna mieć standard 2+3, czyli z buspasem w stronę centrum’’ – wyjaśnił Rafał Bruski.
Zmiany w planie transportowym dotyczyć mają również cen biletów i zasad udzielania ulg na przejazdy. ‘’Chciałbym zaproponować radnym wprowadzenie zmian w taryfikatorze biletów. Pierwsza propozycja dotyczy podniesienia wieku osób upoważnionych do bezpłatnych przejazdów z obowiązujących obecnie w Bydgoszczy 65 lat do 70 lat – jak to ma miejsce w większości dużych, polskich miast’’ – wyjaśnił prezydent miasta. ‘’Jednocześnie, chcę zaproponować obniżenie ceny jednorazowego biletu komunikacji miejskiej z 3,20 zł do 3 zł. Zamierzam także wyjść z propozycją zniesienia prawa do bezpłatnych przejazdów dla wszystkich pracowników MZK na rzecz 100 proc. ulgi dla kierowców komunikacji podróżujących w godz. od 22 do 6 rano. W ramach naszych działań prorodzinnych, chcę przygotować prawdopodobnie na październikowe obrady Rady Miasta pakiet ulg dla rodzin wielodzietnych, korzystających z udogodnień programu Bydgoska Rodzina 3 Plus’’ – wyjaśnił Rafał Bruski. ‘’Po pierwsze, zaproponuję dla posiadaczy karty 50-procentową ulgę w stosunku do obecnych cen biletów miesięcznych, co oznaczałoby, że bilety miesięczne rodzice mogliby nabywać z 50-proc. zniżką, a dzieci – za 25 proc. wartości. Dodatkowo, dla rodzin mających czworo i więcej dzieci ulga ta wyniosłaby 100 proc., a ponadto wszyscy posiadacze Bydgoskiej Karty Rodzinnej w soboty, niedziele i święta podróżowaliby komunikacją miejską za darmo’’ – dodał prezydent Rafał Bruski.
Podczas konferencji zapowiedziano także prace nad skomunikowaniem os. Eskulapa w Fordonie oraz wprowadzeniem komunikacji miejskiej na nową Trasę Uniwersytecką. ‘’Mamy dwa warianty doprowadzenia komunikacji na os. Eskulapa i jeszcze we wrześniu chcemy podjąć ostateczną decyzję’’ – wyjaśnił zastępca prezydenta Łukasz Niedźwiecki. Jednocześnie trwają też prace nad wyłonieniem najbardziej dogodnego wariantu poprowadzenia komunikacji zbiorowej nową trasą i mostem nad Brdą. Rozważane są cztery warianty: trzy zakładają przetrasowanie istniejących linii, a jeden wprowadzenie nowej linii autobusowej.

(Źródło: UM Bydgoszcz)