Cała treść

Więcej Funduszy Europejskich na II linię metra i proekologiczne projekty transportowe

‘’Nawet kilkaset milionów złotych więcej z Programu Infrastruktura i Środowisko może otrzymać miasto na budowę II linii metra. To największy projekt z unijnym dofinansowaniem’’  – powiedziała minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska na wspólnej konferencji prasowej z prezydent Warszawy Hanną Gronkiewicz-Waltz. Spotkanie odbyło się 20 września 2013 r. przy węźle komunikacyjnym „Młociny”.
Obecnie wsparcie UE dla tego przedsięwzięcia wynosi 2,77 mld zł, co stanowi 59 proc. wydatków kwalifikowanych. Udało się jednak wynegocjować z Komisją Europejską podniesienie maksymalnego poziomu dofinansowania dla inwestycji w transport przyjazny środowisku, co pozwoli na przyznanie projektom z zakresu transportu miejskiego dotacji na poziomie nawet 85 proc. ‘’Projekt budowy centralnego odcinka II linii metra może otrzymać dodatkowe fundusze. Czekamy jeszcze na oficjalną zgodę z Unii Europejskiej, która musi zatwierdzić propozycję zmian w Programie Infrastruktura i Środowisko’’ – zaznaczyła minister Elżbieta Bieńkowska.
Minister Elżbieta Bieńkowska poinformowała ponadto, że dokończenie budowy II linii metra będzie wspierane środkami europejskimi również w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. ‘’Komisja Europejska w sposób szczególny traktuje inwestycje miejskie. Premiowane będą również proekologiczne projekty transportowe’’ – dodała szefowa resortu rozwoju regionalnego. Szacowany koszt całkowity inwestycji to ok. 11 mld zł. Dofinansowania UE, przy maksymalnej 85. procentowej stopie dofinansowania, może wynieść nawet ok. 9,5 mld zł.
‘’Szacowana wartość projektów realizowanych przez Warszawę od początku członkostwa Polski w UE wynosi ok. 16,2 mld zł, z czego dofinansowanie unijne to ponad 7,9 mld zł’’ – poinformowała na zakończenie Elżbieta Bieńkowska.

 

(Źródło: MRR)