Cała treść

Koszty wypadków drogowych w Polsce w 2012 r.

Instytut Badawczy Dróg i Mostów na zlecenie Sekretariatu KRBRD przygotował raport pt.: ’Metoda oraz wycena kosztów wypadków i kolizji drogowych na sieci dróg w Polsce na koniec roku 2012’’, z wyodrębnieniem średnich kosztów społeczno-ekonomicznych zdarzeń drogowych na sieci TEN-T. Raport ma pokazać skalę strat ponoszonych przez gospodarkę w rezultacie wypadków.W Polsce koszty te szacuje się nawet na ok. 30 mld zł rocznie. Wypadki stanowią znaczący problem społeczno-ekonomiczny z powodu masowości tego zjawiska i tragicznych, traumatycznych jego konsekwencji. Z raportem można zapoznać się tutaj.

(Źródło: KRBRD)