Cała treść

Transport XXI wieku – relacja z konferencji

W dniach 16-19 września br. w historycznym otoczeniu Zamku Ryn odbyła się kolejna edycja Międzynarodowej Konferencji Naukowej ‘’Transport XXI wieku’’. Celem konferencji było przedstawienie osiągnięć krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych i badawczych zajmujących się problematyką każdej gałęzi transportu w ujęciu technicznym oraz organizacyjnym. Organizatorem konferencji był Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej. Patronat nad wydarzeniem objął  Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt – JM Rektor Politechniki Warszawskiej oraz Komitet Transportu Polskiej Akademii Nauk.
Przewodniczącym konferencji był Wojciech Wawrzyński – dziekan Wydziału Transportu PW, który uroczyście dokonał ceremonii otwarcia.
Konferencja koncentrowała się wokół takich tematów jak: infrastruktura transportu i inżynieria komunikacyjna, budowa i eksploatacja środków transportu, logistyka i technologia transportu, systemy sterowania ruchem w transporcie, telematyka transportu i inteligentne systemy transportowe, organizacja i zarządzanie w transporcie, inżynieria bezpieczeństwa i ekologia w transporcie.
Wśród trzech paneli tematycznych oraz siedmiu sekcji znalazły się referaty obejmujące wszystkie zagadnienia związane z transportem drogowym, kolejowym i morskim.
Tematyka ITS były poruszana była przede wszystkim podczas sekcji piątej „Inteligentne Systemy Transportowe” , niemniej jednak zagadnienie te prezentowano także podczas wielu pozostałych paneli i sekcji.
Prof. Włodzimierz Choromański przedstawił zagadnienia realizowane w ramach projektu Eco – Mobility, w którym prowadzono prace m.in. nad systemem PRT (ang. Personal Rapid Transit), który może zrewolucjonizować współczesny sposób przemieszczania się.
O komunikacji pomiędzy pojazdami oraz pojazdami a infrastrukturą mówiła dr inż. Ewa Wolniewicz – Warska z firmy Kapsch. Systemy V2X zostały poruszone w referacie Instytutu Łączności dotyczącym znaczenia krajowej architektury ITS. W wystąpieniu przedstawiono przykład architektury FRAME jako rozwiązania europejskiego przeznaczonego do wdrożenia w krajach UE.
O tym, że systemy ITS mogą służyć do realizacji bezpiecznego transportu szkolnego uczestnicy konferencji mogli się przekonać słuchając wystąpienia pracowników Instytutu Transportu Samochodowego.
Pozostałe referaty dotyczyły zastosowania metod analizy obrazu, zbierania danych w systemach ITS, dokładności i interoperacyjności systemów nawigacji satelitarnych a także zagadnień związanych ze sterowaniem ruchem oraz monitorowaniem jakości usług telematyki transportu.
Prezentowane referaty nie ograniczały się tylko do zastosowania systemów ITS jedynie w transporcie drogowym, co wskazuje na to, iż ITS należy postrzegać jako rozwiązania realizowane wśród wszystkich gałęzi transportu. Nie sposób jest wymienić wszystkich referatów obejmujących tematykę ITS jakie zostały wygłoszone w ramach sekcji, dlatego też zachęcamy do zapoznania się ze specjalnym zeszytem poświęconym inteligentnym systemom transportowym i sterowaniu ruchem w transporcie, wydanym w ramach prac naukowych – Transport  (zeszyt nr 95).
W ramach konferencji odbyło się wiele imprez towarzyszących takich jak np. turniej rycerski czy rejs po wielkich jeziorach mazurskich.
W imprezie udział wzięło blisko 300 uczestników, reprezentantów środowiska naukowego wyższych uczelni krajowych i zagranicznych, przedstawicieli przedsiębiorstw szeroko pojętej branży transportowej oraz studentów studiów doktoranckich oraz  młodych naukowców z obszaru transportu.
Sponsorzy konferencji to Kontron East Europe Sp. z o.o., PESA Bydgoszcz SA, APM Konior Piwowarczyk Konior Sp. z o.o., Sunovia Energy Technologies Europe sp. z o.o., Metro Warszawskie Sp. z o.o., Newag S.A.
Patronat medialny nad konferencją objęła redakcja Przeglądu-ITS.

 

 

Galeria: