Cała treść

Kongres „Teleinformatyka w sferze publicznej” już w pażdzierniku

TeleinformatykaTak jak kiedyś koleje, drogi i wodociągi, tak teraz technologie cyfrowe stają się decydującymi, jeśli idzie o rozwój społeczności lokalnych, jak i całego kraju w najważniejszych aspektach życia. Stąd też powiedzenie, że informatyka jest zbyt poważną sprawą, by pozostawiać ją informatykom.
Dlatego Targi Kielce i Instytut Cyfrowej Polski po raz pierwszy organizują kongres: „Teleinformatyka w sferze publicznej”, który odbędzie się w dniach 14-15 listpada br. w Kielcach.
Czy w Polsce administracja może być sprawna, efektywna i przyjazna obywatelom? Czy kolejki do specjalistów w szpitalach mogą się zmniejszyć, a z systemu ochrony zdrowia zniknąć tysiące ton papierowych dokumentów? Czy możliwy jest dostęp do naszych danych medycznych gdy zdarzy się nam wypadek z dala od naszego miejsca zamieszkania? Czy szkoła może przestać kojarzyć się z nudą, kilogramami w tornistrach, a zacznie uczyć ciekawie i edukować, tak by wykorzystać i pobudzać kreatywność uczniów? Na wszystkie te pytania odpowiedź brzmi: TAK. Pod warunkiem, że w sferze publicznej zaczniemy świadomie i z wizją wykorzystywać technologie cyfrowe.
W obecnym świecie bez nich niemożliwe staje się budowanie nowoczesnego państwa, silnej i rozwijającej się gospodarki, kreatywnego społeczeństwa.
Cele Kongresu to prezentacja możliwości jakie technologie cyfrowe dają samorządom, szpitalom, szkołom. Wymiana doświadczeń osób decydujących o rozwoju społeczności lokalnych, placówek medycznych i szkół. To także przegląd najważniejszych projektów cyfryzacji realizowanych w Polsce oraz wyzwań, jakie stoją przed nami w najbliższych latach. Przegląd tym ważniejszy, że od przyszłego roku rozpoczyna się kolejna perspektywa budżetowa Unii Europejskiej, a to właśnie z zaangażowaniem unijnych środków w dużej mierze realizowane są projekty cyfryzacji sfery publicznej w naszym kraju.
Będziemy więc również rozmawiać o tym, jak te środki wykorzystać, jak planowane są programy operacyjne funduszy europejskich na kolejne 7 lat. W trakcie Kongresu będziemy prezentować dobre praktyki – projekty w samorządach różnych szczebli, szpitalach, szkołach, które przyniosły realne korzyści instytucjom i obywatelom.
Kongres adresowany jest do wszystkich osób podejmujących decyzję o rozwoju swojej gminy, powiatu, regionu, szpitala, czy szkoły. To od nich bowiem, a nie od informatyków zależy w jaką wizję i strategię rozwoju wpisać rozwiązania teleinformatyczne. Uczestnikami Kongresu będą również wiodący dostawcy rozwiązań i produktów dla sfery publicznej. Obradom Kongresu towarzyszyć będzie część wystawiennicza, tak by namacalnie można było przekonać się „jak działa” to o czym będzie mowa, dotknąć i wypróbować najnowsze propozycje cyfrowego świata. Więcej informacji kongresie tutaj.

(Źródło: Targi Kielce S.A.)