Cała treść

Miliony na most i kolej

Komisja Europejska zatwierdziła dwie inwestycje o wartości 62,6 miliona euro z funduszy regionalnych UE na projekty, które po ukończeniu przyniosą widoczne korzyści w codziennym życiu mieszkańców. W Krakowie i okolicach znacznie poprawią się możliwości wykorzystania komunikacji kolejowej. Pieniądze z UE umożliwią również odbudowę mostu na Wiśle, łączącego województwo mazowieckie i lubelskie.
Na projekt modernizacji transportu publicznego w drugim największym mieście Polski Krakowie i jego okolicach składa się unowocześnienie linii kolejowej 109 i Dworca Centralnego w Krakowie. Oznacza to również budowę nowego parkingu w systemie “Parkuj i jedź”. Projekt ten zwiększy udział przyjaznego środowisku kolejowego transportu pasażerskiego w Krakowie i jego okolicach oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa i sprawności transportu.
Odbudowa mostu na Wiśle (wraz z drogami dojazdowymi, w miejscowości Kamień), który został zniszczony w czasie II wojny światowej, znacznie poprawi sytuację przedsiębiorstw i obywateli. Nie trzeba będzie jechać godzinę w poszukiwaniu innego mostu, by dostać się na drugą stronę Wisły. Przy budowie ma powstać około 650 miejsc pracy; poza tym dojazd na Lubelszczyznę będzie ułatwiony i pobudzony zostanie wzrost gospodarczy w regionie.
Komisarz ds. polityki regionalnej Johannes Hahn, który w tym tygodniu podpisał decyzję, powiedział: ‘’Są to dobre przykłady unijnych inwestycji regionalnych, które przyczyniają się do poprawy mobilności naszych obywateli poprzez zapewnienie bezpiecznych, trwałych i przyjaznych dla środowiska warunków podróży. Wzmocnienie transportu kolejowego w Polsce jest priorytetem na przyszłość. Wsparcie strategicznych dla biznesu i obywateli połączeń komunikacyjnych, poprzez tego rodzaju projekty, może zwiększyć konkurencyjność i przyczynić się do wzmocnienia całej gospodarki’’.
Inwestycja “Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej” ma zostać zrealizowana do końca 2013 roku, w ramach programu “Infrastruktura i Środowisko”, z osi priorytetowej “Transport przyjazny środowisku”. Unia Europejska – ze środków Funduszu Spójności – sfinansuje 20 milionów euro z inwestycji o łącznej wartości 53 milionów euro.
Inwestycja “Budowa mostu na Wiśle w Kamieniu, w tym budowa dróg dojazdowych”, która ma zostać ukończona w połowie 2015 roku, realizowana jest w ramach programu “Rozwój Polski Wschodniej”, z osi priorytetowej “Infrastruktura transportowa”. Unia Europejska – ze środków EFRR – sfinansuje 42,6 miliona euro z inwestycji o łącznej wartości 50,1 miliona euro.

(Źródło: KE)