Cała treść

Stolica i Mazowsze postulują o środki unijne

Nowa perspektywa finansowa na lata 2014-2020 to dla Warszawy i Mazowsza szansa na pozyskanie unijnych środków na realizację nowych przedsięwzięć. Te najważniejsze dotyczą transportu drogowego. Władze stolicy i województwa postanowiły zdobyć na ten cel jak największe dofinansowanie.
Aby maksymalnie wykorzystać fundusze europejskie władze Warszawy i województwa mazowieckiego 23 września br. wystąpiły do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej o wydzielenie, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIŚ), części alokacji Funduszu Spójności na potrzeby drogowo-transportowe m.st. Warszawy i jej otoczenia.
W piśmie do ministra Sławomira Nowaka zaproponowano uznanie m.st. Warszawy za węzeł TEN-T i wydzielenie w formie poddziałania POIŚ środków, które pozwoliłyby sfinansować budowy lub przebudowy dróg, które łączą się z międzynarodową siecią transportową.
Dodatkowym plusem takiego rozwiązania byłoby odciążenie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z którego do tej pory pozyskiwano dofinansowanie na drogi, kolej i transport publiczny. W nowej perspektywie w statystyce Unii Europejskiej województwo mazowieckie zostało zakwalifikowane do regionów przejściowych. Taki scenariusz znacznie ogranicza pozyskiwanie środków na rozwój infrastruktury. W związku z powyższym, postulowana przez Warszawę i województwo zmiana pozwoliłaby optymalnie wykorzystać strumień europejskich środków finansowych w nadchodzącej perspektywie budżetowej UE.

(Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego)