Cała treść

Współpraca ITS POLSKA z Parlamentarnym Zespołem ds. Inteligentnych Systemów Transportowych i Logistycznych

Dnia 24 lipca br. przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Inteligentnych Systemów Transportowych i Logistycznych Bartłomiej Bodio powołał Marka Litwina – prezesa ITS POLSKA na przewodniczącego zespołu stałych ekspertów przy Zespole ds. Inteligentnych Systemów Transportowych i Logistycznych.
Parlamentarny Zespół ds. Inteligentnych Systemów Transportowych i Logistycznych został powołany do życia z dniem 23 lipca br., a jego celem jest propagowanie i wspieranie rozwoju Inteligentnych Systemów Transportowych i Logistycznych.
Do zadań zespołu należą w szczególności:

  • Wspieranie i podejmowanie działań na rzecz rozwoju inteligentnych systemów transportowych i logistycznych, w celu wspierania szeroko rozumianego rozwoju systemu transportu;
  • Występowanie z wnioskami oraz nawiązywanie współpracy z administracją państwową, samorządami, organizacjami branżowymi, uczelniami wyższymi, samorządami naukowymi w celu wspierania i propagowania inteligentnych systemów transportowych i logistycznych;
  • Promowanie partnerstwa wiedzy i rozwiązań inteligentnych systemów transportowych i logistycznych mające na celu poprawę funkcjonowania systemu transportu, podnoszenie jego efektywności ekonomicznej, poprawę bezpieczeństwa, ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko naturalne i społeczne, przysparzanie korzyści gospodarczych dla Polski;
  • Współpraca z ekspertami, organizacjami, środowiskami opiniotwórczymi, mediami w celu wspierania i propagowania inteligentnych systemów transportowych i logistycznych jako kierunku rozwoju nowoczesnego, innowacyjnego i konkurencyjnego rynku transportowego.

W skład Zespołu ds. Inteligentnych Systemów Transportowych i Logistycznych wchodzi aktualnie 12 posłów: Bartłomiej Bodio (przewodniczący), Maciej Banaszak (wiceprzewodniczący), Dariusz Cezar Dziadzio (wiceprzewodniczący), Artur Bramora, Michał Tomasz Pacholski, Zbigniew Rynasiewicz, Jerzy Szmit, Adam Kępiński, Lucjan Marek Pietrzczyk, Paweł Sajak, Stanisław Żmijan, Jan Ziobro.