Cała treść

Warszawa z tytułem Eco-miasta

Zielone działania stolicy zostały zauważone przez zagranicznych partnerów. W konkursie o tytuł Eco-miasta, organizowanym przez Ambasadę Francji, Warszawa nie miała sobie równych w aż dwóch kategoriach: budownictwa ekologicznego oraz mobilności zrównoważonej.
Nagrodę dla stolicy odebrał zastępca Prezydenta m.st. Warszawy, Jarosław Dąbrowski. ‘’Nie od dziś stolica aktywnie angażuje się w zielone inicjatywy na lokalnym i międzynarodowym podwórku, dlatego tak bardzo cieszy mnie, że te starania zostały docenione. Warszawa stoi dziś przed sprawdzianem organizacyjnym, jakim będzie listopadowy szczyt klimatyczny COP19. Tytuł Eco-miasta to dla nas kolejny impuls do poszerzania płaszczyzny ekologicznych działań w stolicy i zaprezentowania naszych osiągnięć międzynarodowej społeczności’’ – podkreślił Dąbrowski.
Inicjatywa Eco-miasto zrodziła się z chęci promowania odpowiedzialności społecznej i środowiskowej za sposób, w jaki żyjemy w mieście. Jej celem jest poznanie, rozpowszechnianie i wdrażanie dobrych praktyk zrównoważonego rozwoju w polskich gminach oraz zachęcanie do ich realizowania na poziomie lokalnym. Projekt promuje także inicjatywy społeczeństwa obywatelskiego na rzecz zrównoważonego rozwoju.
Konkursowi towarzyszyły dwa seminaria o tematyce efektywności energetycznej oraz zrównoważonej mobilności. Seminaria, a także konkurs Eco-miasto, były dla Warszawy okazją do zaprezentowania osiągnięć w dziedzinach zrównoważonego transportu oraz efektywnego energetycznie budownictwa, dzięki którym miasto przybliża się do realizacji celów ograniczania emisji dwutlenku węgla do atmosfery, jakie założyło sobie przystępując do inicjatywy „Porozumienie między Burmistrzami” oraz wdrażając „Plan działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii dla Warszawy w perspektywie do 2020 roku”.
Nagrody zwycięzcom wręczała Minister Handlu Zagranicznego, Nicole Bricq oraz Ambasador Francji, Pierre Buhler.
Podczas ceremonii rozdania nagród, poza Warszawą, wyróżniono duże miasta jak Częstochowa, Gdańsk, Wrocław, Rzeszów, ale również miasta średniej wielkości jak Ełk czy Zamość.

(Źródło:  Urząd m.st. Warszawy)