Cała treść

Międzynarodowy Kongres BRD

Już jutro w Warszawie rozpocznie się trwający trzy dni Międzynarodowy Kongres BRD, organizowany w ramach programu Drogi Zaufania. Tegoroczny kongres organizowany jest przez GDDKiA przy współpracy z Bankiem Światowym i organizacją PIARC (Światowe Stowarzyszenie Drogowe). Założeniem kongresu jest dyskusja nt. zarządzania bezpieczeństwem.
W kongresie uczestniczyć będą eksperci z administracji drogowych, Banku Światowego, instytucji badawczych oraz politechnik z całego świata. Przewiduje się udział ok. 300 osób, które w blokach tematycznych poświęconych BRD będą mogły przedyskutować stosowane na świecie rozwiązania umożliwiające poprawę BRD w aspekcie infrastrukturalnym. W kongresie udział weźmie także ITS POLSKA reprezentowane przez prezesa Marka Litwina, który będzie pełnił funkcję moderatora sesji pt.‘ITS jako efektywne narzędzie poprawy BRD”.
Podczas trwającego trzy dni kongresu organizatorzy skupią się na wskazaniu wieloaspektowści sytemu bezpieczeństwa ruchu drogowego, na który wpłwy mają m.in zarządzanie ruchem np. poprzez ITS.

 

(Źródło: GDDKiA)