Cała treść

Nowy projekt EMERALD

W dniach 24-25 września br. w Genui odbyło się spotkanie inauguracyjne europejskiego projektu EMERALD. W gronie szesnastu przedstawicieli konsorcjum projektowego, obok instytucji z Hiszpanii, Włoch, Grecji i Turcji, oraz dwóch producentów samochodów elektrycznych – TEMSA i Pininfarina, znaleźli się także reprezentanci Centrum Zarządzania i Telematyki Transportu ITS.
Profil projektu stanowi bezpośrednią kontynuację działań podejmowanych w ramach europejskiego projektu EcoGem , który był realizowany przez ITS w latach 2010-2012. Cele projektu EMERALD skupiają się wokół optymalizacji zużycia energii i bezproblemowej integracji pojazdów elektrycznych w oparciu o istniejącą infrastrukturę przeznaczoną do ich ładowania.
Głównym zadaniem Instytutu Transportu Samochodowego w projekcie EMERALD będzie opracowanie teleinformatycznego systemu profilowania stylu jazdy oraz metodologii szkoleń dla kierowców pojazdów elektrycznych na symulatorach jazdy. W tym celu zostanie wykorzystany wysokiej klasy symulator samochodu osobowego AS1200-6, wchodzący w skład Laboratorium Telematyki Transportu i Symulatorów Jazdy. Dodatkowo, ITS jest liderem pakietu zadań w projekcie, w którym stworzone zostaną wymagania dla poszczególnych elementów systemu oraz jego architektura funkcjonalna.
Projekt EMERALD jest realizowany w ramach 7. Programu Ramowego Komisji Europejskiej w Centrum Zarządzania i Telematyki Transportu, przez zespół w składzie: dr inż. Tomasz Kamiński, mgr Michał Niezgoda, mgr inż. Mikołaj Kruszewski, inż. Arkadiusz Matysiak, mgr inż. Ewa Łazowska i inż. Ewa Smoczyńska.

(Źródło: Instytut Transportu Samochodowego)