Cała treść

Zwiększenie środków Funduszu Kolejowego w 2013 r.

Na posiedzeniu w dniu 1 października br. Rada Ministrów podjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie zatwierdzenia „Programu rzeczowo-finansowego wykorzystania środków Funduszu Kolejowego w 2013 r.”, przedłożoną przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.
Na podstawie zmienionego programu 1 321,29 mln zł z Funduszu Kolejowego podzielono w następujący sposób:

  • 267,89 mln zł – przygotowanie oraz budowa i przebudowa linii kolejowych przez PKP PLK SA;
  • 12 mln zł – przygotowanie oraz budowa i przebudowa linii kolejowych przez PKP SKM w Trójmieście Sp. z o.o.;
  • 339,84 mln zł – zadania dotyczące remontów i utrzymania linii kolejowych realizowane przez PKP PLK SA;
  • 136,56 mln zł – finansowanie lub współfinansowanie przez samorządy województw zakupu, modernizacji i napraw pojazdów kolejowych przeznaczonych do przewozów pasażerskich, wykonywanych na podstawie umowy o świadczenie usług publicznych;
  • 500 mln zł – sfinansowanie nabycia od PKP SA przez Skarb Państwa akcji PKP PLK SA,
  • 65 mln zł – wydatki bieżące PKP PLK SA związane z zarządzaniem infrastrukturą kolejową.

Głównym źródłem zasilania Funduszu Kolejowego są środki pochodzące z 20 proc. wpływów z opłaty paliwowej pobieranej od wprowadzanych na rynek krajowych paliw silnikowych i gazu.
Podstawowym zadaniem Funduszu jest gromadzenie środków finansowych na przygotowanie i realizację budowy oraz przebudowy linii kolejowych, a także na ich remonty i utrzymanie, likwidację zbędnych linii kolejowych. W Funduszu będą też środki na wydatki bieżące PKP PLK SA, związane z działalnością polegającą na zarządzaniu infrastrukturą kolejową.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(Źródło: MTBiGM)