Cała treść

TEN-T łączy Europę w Tallinie

Przejazd linią kolejową „Rail Baltica” z Wilna do Rygi, warsztaty o tematyce transportowej, testy samochodów hybrydowych i elektrycznych – tak będą wyglądać Dni Transeuropejskiej Sieci Transportowej, które 16-18 października odbędą się w Tallinie. Ich gospodarzem będzie wiceprzewodniczący KE Siim Kallas.
W dniach 16-18 października 2013 r. w stolicy Estonii – Tallinie – odbędzie się coroczne spotkanie europejskich ekspertów w dziedzinie transportu i infrastruktury – “Dni Transeuropejskiej Sieci Transportowej” organizowane przez Dyrekcję Generalną ds. Mobilności i Transportu. W wydarzeniu udział wezmą ministrowie transportu, członkowie Parlamentu Europejskiego oraz wielu interesariuszy z różnych sektorów: lotnictwa, portów, śródlądowych dróg wodnych, kolei i dróg.
Transeuropejska sieć transportowa (TEN-T) to program pomocowy UE dotyczący rozwoju sieci drogowych, kolejowych, wodnych i powietrznych, funkcjonujący jako odrębna linia w budżecie UE. Jego celem jest budowa nowoczesnego i zintegrowanego systemu transportowego, który ułatwi transgraniczny przepływ dóbr, biznesu oraz ludzi.
Tegoroczne Dni będą szczególne, ponieważ od zeszłego roku nastąpiło wiele pozytywnych zmian. Przede wszystkim powstało porozumienie UE dotyczące przeglądu polityki TEN-T do roku 2050 oraz utworzono inicjatywę “Łącząc Europę”, nowy instrument finansowania rozwoju sieci transeuropejskich uwzględniony w budżecie Komisji Europejskiej na lata 2014-2020. Dzięki temu na projekty kwalifikujące się do pierwszeństwa finansowania przez instrument “Łącząc Europę” będzie można w tym okresie przeznaczyć aż 26 mld euro.
Polska może korzystać ze środków funduszu TEN-T od 2004 roku, czyli od przystąpienia do Unii Europejskiej. W latach 2004-2010 Polska uzyskała dofinansowanie z funduszu TEN-T w wysokości 74,01 mln euro na realizację 27 projektów o łącznej wartości 157,31 mln euro. W 2011 roku Polska uzyskała zgodę na dofinansowanie 4 kolejnych projektów o łącznej wartości 53,51 mln euro, z czego środki europejskie mają wynieść 19,66 mln euro.
Podczas Dni Transeuropejskiej Sieci Transportowej ogłoszone zostaną decyzje finansowe dotyczące projektów krajowych poszczególnych państw. 17 października wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Siim Kallas opublikuje nowe mapy 9 głównych korytarzy infrastrukturalnych, które będą stanowić fundament dla jednolitego rynku UE i zrewolucjonizują połączenia między wschodem a zachodem. Poprzedzone będzie to symbolicznym przejazdem pociągiem z Wilna do Rygi (16 października) na nowej linii kolejowej “Rail Baltica”. W czasie przejazdu odbędą się sesje robocze na temat projektu “Rail Baltica” w odniesieniu do strategicznych ram transportu Europy wschodniej oraz usług transportowych i centrów logistycznych, a media będą miały możliwość przygotowania relacji z wydarzenia. Tego samego dnia w planie panelu zatytułowanego “Porty i autostrady morskie” uwzględniono rejs promem z Helsinek do Tallina. W programie zawarto także konferencje prasowe, warsztaty o tematyce transportowej i możliwość zobaczenia kluczowych finansowanych projektów. Dziennikarze i uczestnicy będą mogli np. zobaczyć lodołamacze, okręt hydrograficzny i autobusy napędzane naturalnym gazem czy przetestować samochody hybrydowe i elektryczne.

(Źródło:KE)