Cała treść

Inteligentne miasta – relacja z konferencji

Dnia 25 września br. w Warszawie odbyła się konferencja ”Inteligentne Miasta”, której organizatorem był Dziennik Gazeta Prawna. Celem konferencji było przedstawienie i omówienie aktualnego trendu zachęcającego władze miast do wprowadzania rozwiązań podnoszących wydajność i wspomagających zrównoważony rozwój miejskiej infrastruktury przy znaczącej oszczędności kosztów. Patronat honorowy nad konferencją objęły następujące instytucje: Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwo Środowiska, Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy oraz Związek Miast Polskich. Patronat nad wydarzeniem objęło także ITS POLSKA reprezentowane przez Piotra Krukowskiego. Patronem medialnym konferencji był Przegląd-ITS.
Referaty wygłaszane podczas konferencji były prezentowane w ramach czterech następujących bloków tematycznych:

  • zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych w miastach;
  • nowoczesne rozwiązania telekomunikacyjne;
  • technologie w służbie miejskiej;
  • miejskie finanse – źródła pozyskiwania kapitału na rozwój.

Po każdym bloku tematycznym odbywał się krótki panel dyskusyjny, w którym udział brali wszyscy prelegenci.
W imprezie udział wzięli liczni przedstawiciele sektora prywatnego oraz  władz miejskich i samorządów.
”Inteligencja miast zależy od inteligencji rządzących. Potrzebna jest świadomość istniejących technologii” – powiedział podczas otwarcia konferencji Tomasz Żółciak – Redaktor Dziennika Gazety Prawnej.
Konferencję otworzyły dwie prelekcje wygłoszone przez  wiceminister Małgorzatę Olszewską z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji oraz z-cę dyr. Departamentu Ochrony Powietrza w Ministerstwie Środowiska Agnieszkę Sosnowską.
”Zagadnienie nowoczesnych technologii jest priorytetowe dla Ministerstwa Środowiska. Promowanie ekologicznego transportu to jedno z działań jakie Ministerstwo Środowiska podjęło na rzecz poprawy jakości powietrza, w ramach jego realizacji uruchomiono unijny program Gazela.”– mówiła podczas swojej prelekcji Agnieszka Sosnowska z MŚ.
Piotr Krukowski z ITS POLSKA podczas swojego wystąpienia podkreślił fakt, iż budowa systemów ITS w Polsce to obecnie budowa kluczowych składników infrastruktury inteligentnego miasta.
W trakcie konferencji poruszano bardzo istotne dla samorządów tematy takie jak np. inteligentne systemy transportowe w inteligentnym mieście, systemy sterowania ruchem pojazdów w arteriach miejskich, ITS w państwie prawnym oraz przyszłość komunikacji w świetle obecnych tendencji etc. Przedstawiono także wiele innowacyjnych rozwiązań, które mogą w znaczącym stopniu usprawnić życie w mieście

Galeria: