Cała treść

Fundusze Europejskie wspierają miasta przyszłości

”Smart cities to nowoczesne technologie, efektywność energetyczna, czyste środowisko, ale przede wszystkim inwestycje w kapitał społeczny” – podkreślił wiceminister Paweł Orłowski podczas XI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów, które w dniach 9-10 października br. odbywa się w Warszawie.
Wiceminister przypomniał, że jednym z głównych celów Strategii Europa 2020 jest zrównoważony wzrost ”w cel ten doskonale wpisuje się idea inteligentnego miasta oferującego usługi nie tylko nowoczesne, ale też podnoszące jakość życia mieszkańców m.in. poprzez zmniejszenie emisji spalin czy hałasu” powiedział Paweł Orłowski.
Działania powiązane z tworzeniem i rozwijaniem polskich smart cities znajdą źródła finansowania we wszystkich programach operacyjnych nowej perspektywy. W kolejnych latach będziemy inwestować w e-usługi, ale też budować kompetencje cyfrowe. Będziemy dotować innowacje oraz sektor badawczy, a także dbać o środowisko naturalne wspierając odnawialne i efektywne źródła energii”zaakcentował wiceminister.
Samorządowe Forum Kapitału i Finansów to wydarzenie, które zbiera w jednym miejscu przedstawicieli świata samorządu, biznesu i nauki. Tegoroczna XI edycja konferencji została podzielona na trzy bloki tematyczne: Kongres Skarbników Polskich Samorządów, Samorząd i Biznes oraz Inteligentny Samorząd.

(Źródło: MRR)