Cała treść

Konferencja Problemy Kompatybilności Elektromagnetycznej i Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatyki Inteligentnego Transportu

Dnia 15 października br. w Miedzeszynie odbędzie się konferencja  pn. ‘Problemy Kompatybilności Elektromagnetycznej i Bezpieczeństwa Systemów Teleinformatyki Inteligentnego Transportu”, której organizatorem jest Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Elektroniki, Informatyki, Telekomunikacji.
Konferencja jest organizowana w ramach obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Informacyjnego 2013. Celem Konferencji jest przedstawienie aktualnych zagadnień związanych z problematyką kompatybilności elektromagnetycznej i bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych inteligentnego transportu (szynowego, drogowego, lotniczego, morskiego) w aspekcie technicznym i organizacyjnym. Na Konferencji zaproszeni przedstawiciele firm oraz pracownicy naukowi przedstawią swoje, płynące z doświadczenia zawodowego, obserwacje i wyniki prowadzonych badań w obszarze kompatybilności elektromagnetycznej i inteligentnych systemów transportowych ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa teleinformatycznego.
Tematyka konferencji obejmuje następujące zagadnienia:

  • metody badania kompatybilności elektromagnetycznej systemów teleinformatycznych inteligentnego transportu;
  • analiza odporności elementów i systemów teleinformatycznych inteligentnego transportu na oddziaływania elektromagnetyczne;
  • metody badania podatności elementów i systemów teleinformatycznych inteligentnego transportu na nieprzewidywalne oddziaływania elektromagnetyczne;
  • metody zapewnienia bezpiecznej transmisji informacji w systemach inteligentnego transportu;
  • problemy zakłóceń elektromagnetycznych i ich skutki dla systemów teleinformatycznych inteligentnego transportu;
  • kompatybilność elektromagnetyczna a bezpieczeństwo w inteligentnym transporcie.

Więcej informacji na temat konferencji tutaj.

(Źródło: Stowarzyszenie Elektryków Polskich)