Cała treść

Powstał Klaster Inteligentnych Systemów Transportowych

Dnia 23 września 2013r. z inicjatywy ITS POLSKA powołano do życia Klaster Inteligentnych Systemów Transportowych. Idea powołania Klastra wyniknęła z potrzeby stworzenia platformy wzajemnej współpracy i wymiany wiedzy pomiędzy przedsiębiorstwami, jednostkami naukowo-badawczymi oraz władzami publicznymi skupionym w obszarze Inteligentnych Systemów Transportowych, a także wsparcia powiązań między nimi i wzmocnienia ich potencjału innowacyjnego.
Wszystkie działania Klastra zmierzają w kierunku propagowania i wspierania rozwoju Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce.
Cele Klastra obejmują przede wszystkim takie działania jak: wsparcie rozwoju i innowacyjności w dziedzinie inteligentnych rozwiązań transportowych, kształtowania polityki transportowej, udzielanie wsparcia intelektualnego w dziedzinie Inteligentnych Systemów Transportowych, popularyzacja i zwiększanie wiedzy na tematy Inteligentnych Systemów Transportowych, współpraca z samorządami, organizacjami związkowymi, społecznymi i ekonomicznymi oraz instytucjami państwowymi.
Koordynatorem Klastra jest ITS POLSKA, a jego partnerami mają zostać uczelnie, jednostki naukowo-badawcze oraz przedsiębiorstwa.